Melker Ödebrink. Foto: Stina Svanberg

Regeringen föreslår en rad reformer i a-kassan som bättre villkor för deltidare. Men kanslichefen på A-kassornas samorganisation vill se radikalare tag. En årlig uppräkning står högt upp på listan.

LÄS OCKSÅ ”Stor vinst för fackligt aktiva”

När regeringens och Vänsterpartiets gemensamma höstbudget presenteras 20 september kommer en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

• Regeln om att deltidsarbetande bara får a-kassa i 75 dagar ändras nästa år. En ny generösare tidsgräns sätts till 60 veckor, 300 dagar. I budgeten avsätts runt hundra miljoner kronor per år under de kommande fyra åren till reformen.
• Personer med förtroendeuppdrag inom politiken, fackförbund eller idrottsföreningar ska ha möjlighet att få a-kassa för den tid de ägnar åt sitt förtroendeuppdrag. Exakta detaljer kring denna reform har ännu inte presenterats.
• Från och med 2017 ska även 64-åringar ha rätt att gå in i a-kassan. I dag går inte detta, vilket vissa hävdat strider mot EU-rätt.

LÄS OCKSÅ Förtroendevalda får a-kassa

Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation, är mycket positiv till förändringarna.

– Det behövs ingen deltidsbegränsning. Det är upp till Arbetsförmedlingen att kontrollera att arbetssökande tar de jobb som erbjuds, säger han angående regeringens planer på att utöka tidsgränsen för deltidsarbetslösa.

Enligt Vänsterpartiet som drivit på i frågan berörs 50 000 personer av reformen, det vill säga dessa slår i dag i taket om 75 dagar. Förändringen bygger på ett förslag som togs fram i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som presenterades i fjol.

– Det här blir mycket bättre än det gamla systemet. Och att 64-åringar får rätt att gå med i a-kassa nästa år är alldeles utmärkt. Det är väldigt märkligt att nuvarande regel finns, fortsätter Melker Ödebrink.

Han välkomnar även försöken att underlätta för förtroendevalda. Det har länge varit en viktig principiell viktig fråga för bland andra LO som försökt verka för regeländringar. Ändå är reformerna i budgetpropositionen för 2017 långt ifrån tillräckliga, menar Melker Ödebrink.

– Vi skulle vilja se mer action. Det behövs ett indexerat tak, efter löne- eller prisutveckling, i försäkringen så att det inte står still och urholkas med tiden. Höjer man inte a-kassan på tretton år igen så hamnar vi i samma situation igen, säger han apropå den höjning som regeringen införde hösten 2015.

Han anser också att regelverket måste ses över i syfte att fler ska kunna få ersättning.

– Det är väldigt många som inte får ersättning i dag trots att de är arbetslösa. Arbetsmarknaden förändras och väldigt många arbetar för lite för att uppfylla grundläggande arbetsvillkor.

LÄS OCKSÅ Ledare: Äntligen får fackligt aktiva rätt till a-kassa – Martin Klepke

Dessutom önskar han sig en enklare och mer överskådlig arbetslöshetsförsäkring.

– Vid alla andra försäkringar man tecknar kan försäkringsgivaren berätta vad som händer vid en skada och det kan man endast med stor svårighet svara på med dagens regelverk kring a-kassan, säger Melker Ödebrink.

Vid sidan av de tre konkreta åtgärder som planeras ska samordningsregler vad gäller pension och a-kassa utredas, liksom vissa administrativa förenklingar.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Det finns 28 a-kassor i Sverige. Arbetslöshetskassornas Samorganisation är deras gemensamma service- och intresseorganisation som hjälper till med regeltolkning, administration och opinionsbildning.