LÄS OCKSÅ Bättre a-kassa för deltidsanställda

När höstbudgeten presenteras 20 september har Vänsterpartiet lyckats driva igenom krav på flera reformer i a-kassan. En av dessa förändringar är att förbättra för förtroendevalda som ibland riskerar att bli av med sin a-kassa för att de har haft ett politiskt eller fackligt förtroendeuppdrag.

– Grundtanken är att förtroendeuppdrag ska räknas in i både arbetsvillkor och det som grundlägger a-kassebeloppet, men exakt hur detaljerna ser ut får vi återkomma med i samband med budgeten, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

LÄS OCKSÅ Ledare: Äntligen får fackligt aktiva rätt till a-kassa – Martin Klepke

Han påpekar att detta inte blir en stor kostnad för staten.

– Det handlar om en liten grupp men det är en viktig principiell fråga.

Frågan om a-kassa har länge varit prioriterad av LO. Vid kongressen i juni tog LO på nytt beslut om att driva frågan att verka för att fackliga förtroendeuppdrag ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning om man blir arbetslös.

– Jag är jätteglad om det kommer en lösning på detta. För dem som är förtroendevalda är det en viktig fråga, men det är också en viktig demokratisk fråga, säger Christina Zedell, ombudsman på LO.

Ytterligare en förändring som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen är att 64-åringar från och med nästa år ska ha rätt att gå in i a-kassan.

I dag går inte detta, vilket vissa hävdat strider mot EU-rätt.

– Det största som händer i budgeten är de extra 10 miljarder kronorna till kommunerna som var vårt främsta krav och som vi fick gehör för redan i våras. Vi är glada över de här segrarna men sedan är det ingen hemlighet att det finns frågor där vi önskar att det skedde mer, inte minst vad gäller omfördelning genom skatter, säger Ali Esbati.