LÄS OCKSÅ Förtroendevalda får a-kassa

Alliansregeringen införde regler som begränsade deltidsarbetandes möjlighet att få a-kassa när de införde en 75-dagarsregel. Efter 75 dagar får den som jobbar deltid antingen klara sig på sin deltidslön eller säga upp sig och bli arbetslösa på heltid. Nu rivs regeln upp.

I regeringens höstbudget som presenteras den 20 september ersätts 75-dagars regeln med en ny generösare tidsgräns på 60 veckor. I budgeten avsätts runt 100 miljoner kronor per år under de kommande fyra åren till reformen och de nya reglerna ska börja gälla 2017.

Det är Vänsterpartiet som drivit kravet på reformen och fått med sig regeringen.

– Det här ger större möjlighet för folk att ställa om och klara ekonomin under en svår tid. Det är en stor förbättring för en grupp som ofta har små marginaler. Det har varit viktigt för oss att driva på förbättringar av a-kassan så att inte den reformtakten avstannar. Vi drev också på för en höjning av grundbeloppet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Enligt Ali Esbati är det runt 50 000 personer som berörs av reformen, det vill säga den grupp som slår i taket om 75 dagar.

– Men det här berör på sätt och vis de flesta med deltidsanställningar. När det gäller tryggheten är det betydligt många fler som får ökad trygghet. För oss har det varit väldigt viktigt att driva på ett antal andra krav också och jag är glad att de här förbättringarna av a-kassan genomförs, säger Ali Esbati.

Linda Flood
08-725 52 16