STOCKHOLM 20080617 En st‰dare gˆr rent toaletten p en arbetsplats Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

Tunga lyft och ansträngande arbetsställningar ökar risken för artros. En ny forskningssammanställning visar tydliga samband mellan arbetsmiljö och ledsjukdomen.

Artros är en vanlig ledsjukdom som ger smärta och stelhet i leder och drabbar ungefär var fjärde person över 45 år. SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering har granskat och sammanställt befintlig forskning om arbetsmiljö och artros, och funnit att det finns ett antal tydliga samband.

Den som arbetar knästående eller stående drabbas oftare av artros i knäna än den som sitter på jobbet. Om man arbetar mycket böjd eller i en vriden position drabbas man oftare av artros i höften.

Anställda på arbeten som är fysiskt ansträngande, där man lyfter eller bär mycket eller går i trappor och klättrar på stegar  har oftare artros i både knän och höfter.

Sammanställningen visar också att både kvinnor och män får artrosbesvär i samma utsträckning i utsatta arbetsmiljöer.

SBU konstaterar också att det saknas mycket forskning på området, till exempel när det gäller hur stor belastningen måste vara eller hur ofta man ska utsättas för den för att risken för artros ska öka. Det behövs också forskning om hur riskerna kan minskas i arbetsmiljöer där det finns ökad risk för artros, liksom forskning om sambandet mellan arbetsmiljö och artros i andra leder så som händer och fingrar.

Enligt SBU bör sjukvården bli bättre på att se sambanden och informera personer med artrosbesvär om att det kan finnas ett samband med arbetsmiljön. Om tunga moment kan undvikas eller arbetsrotation införas kan det kanske förhindra att artrosen förvärras hos den drabbade.