Grafik: Eva Vaihinen. Klicka på grafiken för att se den större.

ARBETET GRANSKAR LO-förbunden har minskat sitt stöd till Socialdemokraterna med miljoner. Nästan en halvering har skett från toppnoteringen 2010. Bara hälften av fackförbunden betalade förra året in pengar till partiet. 

LÄS OCKSÅ Tre fackbasar i partiets toppskick

LO är ingen ”fanclub” till Socialdemokraterna. Fackligt-politiskt aktiva är inga ”hejaklacksledare” åt regeringspartiet. Det markerade LO-ledningen i sina skrivningar inför kongressen i juni.

I nästa andetag levereras emellertid argument för att samarbetet ska fortsätta. Historiska reformer räknas upp som åtta timmars arbetsdag, utbyggd semester, socialförsäkringar och barnomsorg.

Även den nuvarande regeringens insatser, bland annat slopandet av den bortre parentesen i sjukförsäkringen, lyfts fram. Slutsatsen blir att samarbetet är här för att stanna.

– Orsaken är att medlemmar i Kommunal i högsta grad påverkas av politiska beslut och det parti som ligger oss närmast, och har störst möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, är Socialdemokraterna, motiverar Kommunals ordförande Tobias Baudin stödet.

LO som organisation ligger också följdriktigt kvar på samma ekonomiska stöd som under de borgerliga regeringsåren. Bidragen på mellan sex och sju miljoner tuffar på.

Arbetets genomgång visar däremot att stödet från LO-förbunden har gått ned under de senaste åren. Från toppnoteringen på drygt tio miljoner valåret 2010 har nu det ekonomiska tillskottet nästan hal-verats. Enligt Socialdemokraternas årsredovisning var stödet nere på 5,8 miljoner år 2015.

Dessutom är det bara hälften av de 14 LO-förbunden som bidragit. Jämfört med förra mandatperioden har ytterligare fyra förbund fallit bort. Fler förefaller att följa efter Transport, som sedan länge låter bli att betala.

I förra valet röstade visserligen en majoritet av förbundets medlemmar på S, men ”många gjorde det inte” och då känns det inte rimligt att bidra, förklarar förbundssekreteraren Markus Pettersson hållningen.

– Däremot har vi ju en formell samverkan med Socialdemokraterna och när de ställer upp bakom vår linje så är vi ute och agiterar för deras politik. Men det är inte självklart att vi in blanko ska stödja partiets ställningstaganden, säger Markus Pettersson.

Han kallar det en frihetsfråga:

– Det blir en lite mer friare roll för oss och även för Socialdemokraterna. De blir inte heller misstänkta för att springa våra ärenden bara för att vi betalar in pengar till dem.

Markus Pettersson menar att tiden har sprungit förbi att en facklig medlem utan diskussion också blir ”finansiär” av ett politiskt parti.

– Verkligheten ser inte riktigt ut så längre. Den är mer komplicerad och lite mer fragmentiserad än när de här modellerna sattes på plats en gång i tiden.

Flera förbund tänker i samma banor, noterar Markus Pettersson.

– Diskussionen finns om huruvida det är rimligt att betala in pengar så som vi historiskt sett har gjort.  Man ska kunna ha självständiga uppfattningar.

Redan 2011 tog Handels ett liknande beslut som Transport, det vill säga att slopa automatiken. Förra året gick det i stället pengar till Expo.

– Man ska inte tro att man kan köpa sig demokrati. Det är förbundsstyrelsen som äger frågan. Vissa år betalar vi till Socialdemokraterna, andra gånger betalar vi till projekt som vi tycker ligger i linje med utvecklingen av arbetarrörelsen, påpekar förbundsordföranden Susanna Gideonsson.

2014 sällade sig också Seko till gruppen som avstod från att bidra ekonomiskt.

– Vi valde att i stället delfinansiera ett projekt om den nordiska modellen genom Samak, berättar Jonas Pettersson, kanslichef på Seko.

Pappers inbetalning uteblev också.

– Vi har ingen automatik i det där, att vi ska swisha över sex spänn per medlem till sossarna. Hör de av sig så behandlar vi deras ansökan som alla andra ansökningar. Men vi kommer säkert att ställa oss välvilliga till den, säger ordföranden Matts Jutterström.

Lite skämtsamt förklarar han att än så länge har partiet inte skickat någon räkning.

Om ni får en sådan, betalar ni den då?
– Ja, det gör vi. Vi brukar betala de räkningar vi får.

Livs var det förbund som förra året gav överlägset störst bidrag till Socialdemokraterna – räknat per medlem: 9 kronor och 30 öre.

– Vi har utgått från 75 öre per medlem och månad. Utgångspunkten för oss är att vår förbundsstyrelse gör bedömningen att Livs medlemmar tjänar på en stark socialdemokrati. Inte minst därför att partiet värnar den svenska modellen. Det är kärnan för ett jämlikt Sverige. På så sätt är det inga svåra avvägningar, förklarar Eva Guovelin, Livs andre vice ordförande.

Och trots att betalningsviljan 2015 svek i hälften av förbunden så ställer fortfarande de fackförbundstoppar som Arbetet talat med upp bakom den analysen. Den facklig-politiska samverkan fyller sin funktion. Med olika variationer lyder svaren likt Matts Jutterströms:

– Det är helt klart Socialdemokraterna vi stödjer i första läget.