Foto: Christine Olsson/TT, Urban Orzolek och Christoffer Hjalmarsson

Tre LO-förbund har haft poster i Socialdemokraternas högsta ledning. För dem är det självklart att skaffa mesta möjliga inflytande. Men det förbund som betalar in den enskilt största summan, Kommunal, har en helt annan strategi.

LÄS OCKSÅ Färre LO-förbund ger pengar till Socialdemokraterna

Överlägset störst ekonomiskt tillskott får Socialdemokraterna av Kommunal. Förbundets tre årliga miljoner tickar in lika pålitligt som en stämpelklocka. Men redan under Ylva Thörns tid som ordförande valde Kommunal att inte försöka påverka användningen av de inbetalade pengarna.

Nyss avgångna Annelie Nordström förklarade hållningen i en intervju i Arbetet nyligen:

– Det är politiker som är våra medlemmars arbetsgivare och som i väldigt stor utsträckning bestämmer hur deras arbetsvillkor ska se ut. Och dessa vill vi kunna påverka utan att vara inblandade i de beslut som lägger fast villkoren.

Kommunal vill inte riskera att bli beskyllt för att sitta på dubbla stolar.

En helt annan inställning har det andra stora förbundet, IF Metall, som förra året bidrog med en och en halv miljon. Förbundet uppmuntrar till politiskt engagemang.

– För oss är det viktigt att inte sitta vid sidan av utan vara med och påverka. Vi har mål om att våra medlemmar ska vara politiskt aktiva och det gäller även vår ordförande, säger IF Metalls pressombudsman Carin Wallenthin.

Anders Ferbe är därför ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.

Seko, som liksom Kommunal har många offentliganställda i sina medlemsled, resonerar på samma sätt. Ordföranden Janne Rudén har en plats i partistyrelsen.

– Det är viktigt att ha inflytande över politiken då många av våra medlemmar direkt påverkas av politiska beslut, säger Sekos kanslichef Jonas Pettersson.

Också Hotell- och restaurang ser ett värde i att verka inifrån. Förbundet som förra året betalade in lika mycket per medlem som Kommunal, fem kronor och nittio öre, har haft sin ordförande Therese Guovelin i den allra innersta kretsen: det verkställande utskottet (VU).

Therese Guovelin slutade dock som förbundsordförande i juni då hon valdes till förste vice ordförande i LO. Sin suppleantplats i VU behåller hon till nästa S-kongress 2017.

Grafik: Eva Vaihinen