WARSZAWA 20110504 : Kockar p en restaurang i centrala Warszawa Foto: Leif R Jansson / SCANPIX / kod 10020

Foto: Leif R Jansson/TT

Höjda arbetsgivaravgifter för unga driver restaurangpriserna och hotar jobben, säger branschorganisationen Visita. Facket anser att branschen utnyttjat tillfället att höja priserna.

Under sommaren 2016 höjdes restaurangpriserna mer än det har gjort på tio år, visar en enkätundersökning som Visita presenterade under tisdagen.

– Efter att arbetsgivaravgifterna höjdes fullt ut den 1 juni ser vi början på konsekvenserna. Marginalerna är så låga i besöksnäringen att det inte finns utrymmen att ta av. Då måste priserna höjas, säger Visitas vd Eva Östling.

Från första juni höjdes arbetsgivaravgiften för unga från 25 till 31 procent och det ledde snabbt till prishöjningar.

– Det är alltså en historiskt hög prisökningstakt och det är arbetsgivaravgifterna som är den enskilt viktigaste orsaken enligt vår medlemsundersökning, berättar Eva Östling.

Enligt henne kommer det på sikt att leda till färre nyanställningar och kanske neddragningar. Men hon får mothugg av Hotell- och restaurangfacket, HRF.

– Höjningen av arbetsgivaravgiften slår bara på marginalen och branschen växer så det knakar. Det är svårt att hitta kompetent personal att anställa, säger avtalssekreterare Per Persson.

57 procent av de drygt 400 företag som svarade på den medlemsenkät som Visita genomförde under vecka 33 säger att de höjde priserna i juni eller juli jämfört med i maj. Av dem säger 79 procent att de höjda arbetsgivaravgifterna var en mycket viktig orsak. Som andra viktigaste orsak kom höjda löner till anställda, där 52 procent svarade att det var en mycket viktig orsak.

– De glömmer att berätta att 43 procent av de som svarat inte höjt priserna eller till och med sänkt dem, säger Per Persson.

Organisationen oroar sig också över regeringsförslag om sjukskatt, flygskatt, slopade representationsavdrag och höjd alkoholskatt.

– Allt detta drabbar våra medlemmar och därmed drabbar det jobben, säger Eva Östling.

Per Persson menar däremot att branschen mer än väl kompenserat sig för kostnadsökningar de senaste decennierna. Kostnadsprisindex (KPI) ökade totalt mellan 1980 och fram till idag med 314 procent. Hotell och restaurangbranschens KPI har under perioden ökat med 520 procent.