**ADVANCE FOR USE MONDAY, APRIL 6 AND THEREAFTER ** Cisco's data center is seen at Cisco headquarters in San Jose, Calif., Wednesday, March 11, 2009. Cisco Systems Inc., which became one of Silicon Valley's most prominent companies selling behind-the-scenes computing products, now is using its enormous pile of cash to go on the attack while other companies are just trying to survive. (AP Photo/Paul Sakuma)

Foto: Paul Sakuma/TT

Stora teknikföretag står inför en varselvåg. Hundratusentals jobb är på väg bort, enligt färska prognoser. Teknikklustret runt telekomjätten Ericsson är ett exempel där omställningen befaras slå hårt. – Det kommer bli värre innan det är över, säger Trip Chowdhry, analytiker på Global Equities Research till Reuters.

Efter Ciscos storvarsel i veckan har Chowdhry justerat upp sin prognos för hur många teknikjobb som försvinner i USA i år till 370 000 arbetstillfällen. Det svenska teknikklustret i Kista, med Ericsson som motor, befinner sig nära stormens öga.

– Många av de etablerade bolagen har verksamheten på marknader som inte växer längre. Det ställer större krav på att anpassa kostnaderna för att behålla lönsamheten, säger Jan Dworsky, strateg på Handelsbanken.

Han beskriver utvecklingen som en teknikcykel — en evolutionär process som pågått i flera år — där företag som Google trängt undan hårdvarutillverkare som Nokia.

– När bolag blir väldigt stora är det svårt att behålla innovationskulturen och dynamiken i bolaget. Det handlar mer om att ta hand och vårda det man har skapat, säger han.

Per Norlander, koncernfacklig förhandlare på Sveriges ingenjörer på Ericsson, räknar med att telekomjättens pågående sparpaket kan bli stort — någonstans mellan 10—15 procent av kostnaderna.

Hur många av Ericssons cirka 16 000 anställda i Sverige som kommer beröras är svårt att få grepp om i nuläget. Dragkampen pågår, med facket och mellan olika falanger i ledningsgruppen.

Men då företagsledningen har gått ut så hårt med att flagga för nedskärningar befarar Norlander att det blir fyrsiffriga tal.

– Allt mellan tusen och flera tusen är bra gissningar, säger han.

– Man drar ju inte igång hela denna apparat, med negativ press, för att ta bort några hundra. Då passar man nog på, tillägger han.

För de enskilda som drabbas är varken Norlander eller Dworsky särskilt oroade, så som arbetsmarknaden ser ut i dagsläget.

– I teknikmyllan, bland mindre bolag, händer det ganska mycket i Sverige. Det kommer fram nya saker. Så där behöver man inte känna någon större oro, säger Dworsky.

Norlander varnar dock för långsiktiga problem för Kista-klustret.

– Ericsson är ju en av motorerna i ett ekosystem med kanske upp emot 250 000 människor. Man byter personal och kompetens och jobbar tillsammans för att göra något som är väldigt bra. Men om Ericsson försvinner ur det här kommer hela Sverige drabbas.

Allt färre Ericsson-jobb i Sverige

• Telekomtillverkaren Ericsson står inför en ny stor nedskärning där tusentals jobb väntas försvinna.

• Den kommer efter ett årtionde där både antalet anställda i Sverige och andelen svenska jobb i Ericsson-koncernen minskat kraftigt.

• Ericsson-koncernen hade vid utgången av årets andra kvartal totalt 116 507 anställda, varav 16 190 eller 14 procent i Sverige.

• För drygt tio år uppgick antalet Ericsson-jobb i Sverige till drygt 21 000, vilket utgjorde omkring 40 procent av koncernens totala arbetstillfällen runt om i världen.

Källa: Ericsson