Foto: Henrik Montgomery/TT

Foto: Henrik Montgomery/TT

”De fast anställda kan sitta och fika och röka. Om jag skulle göra det skulle de sluta ringa mig direkt”, säger undersköterskan Aisha i Kommunals rapport om de tillfälligt anställda.

I en rad rapporter har Kommunal visat hur de otrygga anställningarna har brett ut sig inom välfärden – särskilt då tim- och behovsanställningarna, som innebär extremt stor osäkerhet.

De tillfälligt anställda har konsekvent lägre lön och sämre scheman än de fast anställda. Och de blir ofta kvar i osäkra anställningar i många år.

Utvecklingen drivs på av att välfärdstjänsterna upphandlas i konkurrens: Kostnadspressen är ett incitament för kortsiktig personalplanering, enligt en rapport från Kommunal tidigare i år.

Den undersökning som presenteras i dag, tisdag, fördjupar bilden genom att analysera vilka de tillfälligt anställda är, och hur de lever.

Med SCB:s arbetskraftsundersökningar 1998 – 2015 som underlag finner Kommunal att:

I kvinnodominerade yrken är villkoren otryggare än i mansdominerade. I särklass högst andel tidsbegränsade anställningar har vårdbiträden: 61 procent. De följs av arbetaryrkena i restaurangbranschen (38 procent), personliga assistenter och elevassistenter (37 procent) och barnskötare och fritidsledare (34 procent) – alla yrken där kvinnor dominerar. I andra änden av skalan finns elektriker, mekaniker, maskinoperatörer och hantverkare med bara 6 – 14 procent tidsbegränsade anställningar.

• Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, och det underrepresenterade könet i respektive yrke missgynnas. Som exempel är andelen män med tidsbegränsad anställning nästan 15 procent högre än andelen kvinnor i det kvinnodominerade läraryrket. I de kvinnodominerade grupper som Kommunal organiserar får männen lägre lön än kvinnorna, och de har oftare otrygga anställningar. Omvänt har kvinnor i gruv- och anläggningsindustri sämre villkor än sina manliga kollegor.

• Är du född utanför Norden är det mer troligt att du har en osäker anställning än om du är född i Norden.

De tidsbegränsade anställningarna kryper uppåt i åldrarna. 2014 var medelåldern för tidsbegränsat anställda 31,2 år (inom kommuner och landsting var medelåldern hela 37 år).

Forskare som Guy Standing har hävdat att framväxten av en grupp med mycket osäkra villkor har förändrat klassdynamiken i samhället. De tillfällig anställda, som kommit att kallas prekariatet, bildar en ny klass som inte är lika bunden av föräldrarnas klassbakgrund.

Enligt Standing har en telefonförsäljare, en frilansande journalist och en timanställd barnskötare mer gemensamt än de tillsvidareanställda i samma yrken – och en ekonomiskt osäkrare tillvaro än den traditionella arbetarklassen.

Den beskrivningen bekräftas av de fem djupintervjuer med tillfälligt anställda som ingår i Kommunals rapport. De intervjuade (som har valts ut slumpmässigt bland Kommunals visstidsanställda medlemmar i Stockholmsområdet) vittnar om hur de missgynnas jämfört med tillsvidareanställda kollegor vad gäller lön och arbetsvillkor.

• ”Som timmis har du mycket mindre rättigheter, säger Aisha, 33 år och undersköterska (namnet är fingerat). ”Man ska jobba mycket mer än de fast anställda. De kan sitta och fika och röka, om jag skulle göra likadant skulle de sluta ringa mig direkt. Bara på sommaren har jag någon förutsägbarhet, för då går de fast anställda på semester och jag får schema för en hel månad.”

• ”Mitt arbete är lika bra som de fastanställdas”, säger 61-åriga Yvonne, timanställd som i snitt skrapar ihop 80 timmar i månaden inom hemtjänsten och på ett äldreboende. ”Det är så dumt att de gör en hierarki. Timmisar får inte julklappar och är inte bjudna till julbordet. Bara den fasta personalen är med på vårdmötena och i planeringen.”

Kommunal konstaterar att de intervjuade i flera fall blivit lurade av arbetsgivaren, som utnyttjar deras beroendeställning. En lovades fast anställning om hon utbildade sig – ett löfte som sveks. En annan tvingades skriva på ett kontrakt om att inte kräva tillsvidareanställning när han fått rätt till det enligt lagen om anställningsskydd.

Att ett prekariat vuxit fram i offentlig sektor är inte försvarbart, enligt Kommunal. Välfärden är politiskt styrd och har egentligen goda möjligheter till en långsiktig personalplanering.