Förbundet gäller NU-sjukvården inom Område I, som omfattar 13 vårdavdelningar för slutenvård på Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus- Överträds förbudet kan ett vite på 300 000 kronor dömas ut.

Förbudet gäller också att använda expeditioner, undersökningsrum, behandlingsrum, dagrum eller duschrum som vårdplatsutrymme när dessa behövs för sitt egentliga ändamål. Efter den 16 januari 2017 gäller förbudet även att ställa in en femte säng på salar för fyra patienter. Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att hög arbetsbelastning under lång tid ökar risken för ohälsa.

Bakgrunden är att landstinget under lång tid haft problem med arbetsbelastning och överbeläggningar. Skyddsombuden begärde i december 2015 att Arbetsmiljöverket skulle meddela föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen eftersom arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Skyddsombuden bedömde att risken för ohälsa bland personalen var hög. Västra Götalandsregionen ansåg att ibland kan en icke fastställd vårdplats vara ett bättre alternativ än utebliven vård.

Läs mer här: