Kvinnor och män som gör samma jobb värderas lönemässigt fortfarande olika. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Kvinnor och män som gör samma jobb värderas lönemässigt fortfarande olika. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Män tjänar 13 procent mer än kvinnor. Men gapet minskar långsamt. För två år sedan tjänade männen 14 procent mer. Det visar SCB:s omfattande kartläggning av läget i landet när det gäller kvinnor och män.

Vartannat år släpper myndigheten sin omfattande rapport ”På tal om kvinnor och män”. I dag, måndag, släpptes årets kartläggning. Liksom tidigare år visar den att löneskillnader mellan kvinnor och män beror på att vi jobbar inom olika branscher, att mansdominerade yrken betalas högre och att fler kvinnor jobbar deltid vilket också påverkar kvinnors pensioner.

Där rapporten från 2014 visade på att kvinnor tjänade 86 procent av männen, visar årets rapport på 87 procent (här är alla uppräknande till heltid).

Uträkningar som tar hänsyn till att kvinnor och män har olika yrken, utbildning och så vidare visar att det ändå kvarstår en löneskillnad på sex procent. Det vill säga en kvinna på samma jobb och med samma utbildning som en man tjänar alltså i snitt 94 procent av det mannen tjänar. För två år sedan låg andelen på 93 procent.

Räknar man i stället in att kvinnor i högre grad jobbar deltid, tar ut mer föräldraledighet och vabbar oftare tjänar kvinnor 81 procent av männen.

När väl pensionen kommer får kvinnor i Sverige i dag ut 67 procent av det männen får. En del av förklaringen finns i barnafödande, eller rättare sagt att kvinnor i högre grad stannar hemma med sina barn.

De flesta dagar med föräldrapenning från Försäkringskassan tas ut innan barnet fyllt två. 82 procent av de dagarna tar kvinnor ut.

Läs hela rapporten här.