Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En stor långtradarprotest anordnas idag, tisdag, i Helsingfors. Chaufförerna är kritiska till att Finland nu måste anpassa sig till EU:s cabotageregler och att utländska företag lättare kan köra inhemska godstransporter.

En karavan av lastbilar dundrade i dag genom Finlands huvudstad Helsingfors.

Lastbilsförarna protesterar mot att Finland  måste införa EU:s regler för cabotagetrafik.

Enligt EU:s regler får transportföretag inom EU utföra upp till tre inrikes transporter i en annan medlemsstat än den egna, efter lossning av internationell transport.

Den finska lagen är skriven på ett annat sätt och sätter gränsen till max tio transporter under en tremånadersperiod, vilket är hårdare regler.

EU-kommissionen har dock dragit Finland inför rätta, uppger Yle, och kräver att den finska lagen anpassas efter EU:s.

Det finska regeringen har tagit fram ett lagförslag som parlamentet ska ta ställning till och det är inför det beslutet som protesterna, som anordnas av en grupp som heter Rekkaprotesti, genomförs.