Välkommen hit
innan vi går igenom ditt
krigstrauma låt oss klargöra;
du fick tre år

i fängelse? frihet?

Välkommen in i samhället
du snart ska lämna och
lämna familjen för
arbete arbeit alle
alla karriärsöverblivna jobb vi
särskilt lämnat åt dig

efterfrågan osv

Välkommen hit men
kräv dig inte
kräv av dig inte oss
kravla ur livmodern här
nästa gång så
blir allt lättare

Karin Råghall