Två månader har gått sedan Claes Thim, som då hette Melkersson i efternamn, avslöjade allvarliga risker på bygget av köpcentret Mall of Scandinavia i Solna. I SVT:s Uppdrag granskning beskrev han slarv med elsäkerheten, brandfaror och blockerade utrymningsvägar, allt dokumenterat med Claes’ egna fotografier.

Claes Thim beskrev också hur chefer på Peab skällde ut honom för att han påtalade brister, och hur hans arbetsgivare, underentreprenören APQ, flyttade på honom för att få bort ett obekvämt skyddsombud från bygget.

– Som skyddsombud är man ensam, säger Claes Thim. Det var jobbigt att säga ifrån. Men nödvändigt.

– Den stora vinsten med avslöjandet är att arbetsmiljöfrågorna och skyddsombudens situation har kommit på tapeten. Många har hört av sig med stöd. En del har sagt: ”Bra gjort, nu vill jag också bli skyddsombud”.

Claes Thim, som efter avslöjandet har haft möten med vd:n i sitt företag om hur säkerheten kan bli bättre, träffade på tisdagen Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Raimo Pärssinen, som själv varit fackligt aktiv inom IF Metall, ville ta del av Claes Thims erfarenheter i detalj.

Claes Thim vittnade bland annat om den press skyddsombud kan utsättas för, och betonade behovet av uppbackning från Arbetsmiljöverket, men även från kollegor och det egna fackförbundet.

– Jag tycker att Arbetsmiljöverket kunde vara ute oftare, även på oanmälda besök, säger Claes Thim.

– Och så behöver skyddsombud mer utbildning. Själv har jag bara fått tre dagars utbildning. Sedan är jag ju arbetsmiljönörd, jag har läst lagtexter och föreskrifter själv.

Raimo Pärssinen pekar på att mycket nu görs för att skapa mer ordning och reda på arbetsplatserna, inte minst inom byggbranschen. Efter påtryckningar från den svenska regeringen har EU-kommissionen presenterat ett förslag som (om det antas av EU:s råd) kommer att innebära att företag från andra EU-länder måste erbjuda både lön och andra villkor i nivå med svenska kollektivavtal om de arbetar i Sverige, inte bara avtalens minimilöner.

– Regeringen förbereder också lagstiftning om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen, säger Raimo Pärssinen. Hade det varit på plats, så skulle Peab varit fullt ansvarigt för bristerna i arbetsmiljön på Mall of Scandinavia. Vi utreder också hur regionala skyddsombud ska få ökade möjligheter att besöka företagen.

Claes Thims vilja att ställa upp som skyddsombud har inte minskat efter uppståndelsen kring hans avslöjanden i TV. Han är snarare än mer motiverad.

– Men kontrasten mellan Mall of Scandinavia och det bygga i Nacka som jag arbetar på nu är stor. Alla byggen är inte dåliga.

LÄS OCKSÅ

Handels stöttar skyddsombud

Ledare: Vi behöver fler sådana som Claes

Byggare arbetade två dygn i sträck