Utmärkt för den tunga industrin och bra för jobben. IF Metalls ordförande Anders Ferbe öser lovord över den nya energiuppgörelsen som han menar ger näringslivet långsiktiga spelregler. Han välkomnar också att den inte innebär ”ett absolut nej till kärnkraften”.

Energiministern Ibrahim Baylan (S) och hela regeringen får väl godkänt av IF Metalls ordförande.
– Det är det fantastiskt bra att regeringen som första regering klarar av att göra en blocköverskridande energiuppgörelse som ger stabila förutsättningar för kraftproducenterna ska kunna göra de investeringar som de måste.

Fram tills nu har det vilat ett mörkt moln över den elintensiva industrin. Men nu får man ”vettiga” grundförutsättningar.
– Nu vet de tunga basindustrin vad som gäller för energipolitiken de kommande 25 åren. Och det gör att investeringar underlättas och därmed de nya jobben.

Uppgörelsen är också bra på andra sätt, menar Anders Ferbe.
-Den gör inte partipolitik av energislagen. Den tar fasta på att varje energislag måste bära sina egna kostnader och investeringar utan att partipolitiken blir avgörande.

Kommer det att byggas ny kärnkraft?
-Man ska inte begränsa de möjligheter som finns i teknikutveckling . Vi vet ganska lite vad den fjärde generationen kärnkraftverk innebär och det här hindrar inte framtida forskning och utveckling. Men för att ge ett direkt svar: nej, uppgörelsen låser inte fast oss vid ett absolut nej till kärnkraften. Vi får se vad som händer 2040.

Helst hade IF Metalls ordförande velat att effektskatten på kärnkraften togs bort omedelbart istället för att som nu fasas ut mellan 2017 och 2019.
-Men man kan inte få allt. Jag tror nog alla får inte allt. Det här är en bra kompromiss.