LÄS OCKSÅ Emmaboda lika bra på låg sjukfrånvaro som Torsby för 2016

Det är en möjlighet som få känner till och än färre utnyttjar. Något förenklat är det ett alternativ till sjukskrivning. Man får den av Försäkringskassan för att förebygga sjukskrivning genom medicinsk behandling eller rehabilitering.

– Det gäller att läsa signalerna när det föreligger en risk att en medarbetare ska gå in i sjukskrivning. Då kan man få sjukpenning innan man blir långvarig sjuk, säger Tina Bengtsson.

Hur lär man sig konsten att läsa signalerna i tid?
– Det ställer krav både på chefer och arbetskamrater. Det gäller att alla tar ansvar för arbetsmiljön och för varandra.

Räcker det med att känna ansvar?
– Det är viktigt att vi har en kultur där vi bryr oss om varandra. Men det gäller också att både ha kunskapen att upptäcka och befogenheten att agera, för chefer på alla nivåer. Upptäcker vi risker för ohälsa har vi ambitionen att ta tag i det omgående.

Oavsett orsak?
– Vi gör inte någon skillnad på om ohälsan beror på jobbet eller på annat. I stället för arbetsrelaterad ohälsa talar vi om arbetspåverkande ohälsa, alltså hur ohälsan påverkar din möjlighet att arbeta oavsett orsak.

Är det du som ligger bakom begreppet ”arbetspåverkande ohälsa”?
– Ja, det är så vi arbetar tillsammans med vår företagshälsa, Hälsolänken.

Vad krävs för att få förbyggande sjukpenning?
– En läkare måste skriva ett underlag på att det finns risk för sjukskrivning samt en plan för rehabilitering.