I fjol låg de tvåa, men nu har Emmaboda liksom Torsby landets lägsta sjukfrånvaro för kommunanställda – 4,4 procent för år 2016. Siffrorna började vända 2006, berättar Emmabodas personalchef Elisabeth Dahl.

Varför har ni landets lägsta sjukfrånvaro?
– Nästan alla chefer sitter ute på arbetsplatserna i stället för samlade på en annan plats. Vi har små arbetsgrupper, utav 50 chefer är det bara två som har över 30 medarbetare. Då blir medarbetarna sedda av chefen och chefen kan direkt utreda vad som kan göras. Det här har vi jobbat med länge, genom Emmabodamodellen.

Vad är Emmabodamodellen?
– Det är en modell som myntades i äldreomsorgen och som handlar om verksamhetsnära ledarskap och små arbetsgrupper, en grupp får ha högst 35 medarbetare. Eftersom vi har jobbat med det här sedan 80-talet har vi stegvis kunnat dela upp grupper som blivit för stora. Det är jobbigare för stora kommuner som har väldigt stora arbetslag och behöver göra stora förändringar.

Vad var det som hände 2006?
– Vi anställde en personalkonsult som började jobba mer med rehabiliteringsinsatser och arbetsmiljöfrågor. Hon ändrade fokus från det reaktiva (att agera när något händer, reds anm.) till det proaktiva (förebyggande, reds.anm.).

Vad innebär det?
– Ett större fokus på individen, arbetsmiljöutbildningar som anpassas efter Emmaboda kommun, mer samverkan med fackliga organisationer, politiker, företagshälsovård och Försäkringskassan. Externa verktyg plockades bort och ersattes med vårt eget interna arbete för att skapa tydlighet. Vi jobbar inte med verktyg från AFA eller Arbetsmiljöverket och inte heller med generella utbildningar. Vi upprättade också avtal med Försäkringskassan och avtalet med företagshälsovården arbetades om. Då började siffrorna gå ner.

Avtalet med Försäkringskassan, vad gäller det?
– Vi har något som många kommuner inte har, ett avtal som säger att vi ska ha två handläggare som är riktade mot oss i Emmaboda. Vi får aldrig bekymmer med en massa byten av handläggare, de känner till vår verksamhet och våra medarbetare. Och det kostar inget extra.

Hur jobbar ni med företagshälsovård?
– Vi har väldigt nära samarbete. Flera kommuner lever kvar med avtal där det ingår ett visst antal timmar med sjuksköterska, beteendevetare och läkare. I vårt avtal får företagshälsovården rätta sig efter medarbetarens behov.

Blir inte det dyrare?
– Nej, snarare kan det bli onödigt dyrt om man i avtalet måste betala för ett visst antal timmar och det inte finns behov. Då styrde avtalet, inte individens behov. Det blev fel fokus.

 Har ni friskvårdstimme?
– Ja, både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Facken kom med idén om friskvårdstimme och politikerna sa ja. Det finns ett driv här.

LÄS OCKSÅ Så nådde hon landets lägsta sjukfrånvaro 2015