Att få ge ut en bok är att lyckas ta sig genom nålsögat. Men det är förstås ingen garanti för fortsatt utgivning. Också kända författare hamnar i glömskan.

Men finns det eldsjälar finns det hopp. Och tydligen är vi världsbäst på litterära sällskap, som lyfter ”sin” författare; ordnar med seminarier, nytryck, vandringar. Försöker locka unga och undvika att ses som ”ett mossigt sällskap som lever i det förgångna”, för att citera Hjalmar Envall från Martin Koch-sällskapet (ur Dalademokraten).

Stig Sjödin-sällskapet hade hoppats att fler unga skulle vilja skriva i författarens anda, men gläder sig ändå åt fyra bidrag till årets tävling. Vilket vi kan läsa oss till på sociala medier, som i alla fall gör många av de litterära sällskapen lite mer synliga och tillgängliga.

Dessutom: I helgen smäller det, för Håkan och Ullevi x 2. Tyvärr blev det ingen 100-sidig bilaga från Arbetet Kultur.