Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Visselblåsaren Edward Snowden gjorde allmänheten en tjänst när han läckte uppgifter om USA:s övervakning. Det något överraskande uttalandet gör Eric Holder, som var landets justitieminister när läckorna briserade för tre år sedan.

– Vi kan absolut ha synpunkter på det sätt han gjorde det han gjorde, men jag anser att han faktiskt gjorde allmänheten en tjänst genom att få igång en diskussion som vi deltog i och genom de förändringar vi vidtog, sade Holder i en podsändning enligt The Guardian.

Likväl var Snowdens agerande både olämpligt och olagligt och har skadat USA:s intressen, slår Holder fast. Men, tillägger han, den domare som eventuellt en dag kommer att döma Snowden bör väga in dennes bidrag till debatten om massövervakning.

Snowden själv kommenterade uttalandet på Twitter, och pekade på att synen på hans agerande mildrats under åren som gått. Han har flera gånger sagt att han är redo att återvända till USA från Ryssland där han fått tillfällig asyl, om han garanteras en rättvis rättegång.

Båda toppkandidaterna i presidentvalet i USA, Donald Trump och Hillary Clinton, anser också att Snowden bör straffas men har olika uppfattning om hur strängt straffet bör vara.

TT

Snowden läckte om massövervakning

I juni 2013 började den brittiska tidningen The Guardian publicera avslöjanden om hur USA:s underrättelsetjänst NSA ägnat sig åt massiv övervakning av tele- och datatrafik i världen.

Publiceringarna fick mycket stort genomslag. Bland annat avslöjades att den tyska förbundskanslern Angela Merkel avlyssnats av NSA, vilket försämrade de tysk-amerikanska relationerna rejält. Källan var Edward Snowden, som jobbat åt en underentreprenör till NSA men hoppat av. Han befann sig i Hongkong när materialet publicerades. I augusti samma sommar fick han tillfällig asyl i Ryssland, vilken förlängdes 2014 med ytterligare tre år.