Foto: Alexander von Sydow/TT

LO ska agera för att hitta en gemensam modell med TCO och Saco om att lösa tvister kring rekryteringsfrågor. I delar av LO-leden finns en irritation över hur tjänstemannafack raggar medlemmar.

VVS-montörer, kyltekniker, elektriker och hotellpersonal. Byggnads i Västsverige menar att tjänstemannaförbundet Unionen aktivt raggar medlemmar inom LO-sfären något som bör få ”ett slut”.

I en motion till sommarens LO-kongress skriver man att LO nu måste reagera kraftfullt. Unionens beteende bör inte accepteras, menar västsvenska Byggnads och vill att samtal inleds med Unionen för att klargöra det.

Samma kritik kommer från Handels i Stockholm. Det leder, skriver man, till att arbetsgivarna kan ägna sig åt så kallad avtalsshopping, det vill säga välja anställda ur ett förbund som har mest fördelaktigt avtal ur företagarnas synvinkel.

Enligt Lasse Thörn, chef på LO:s arbetslivsenhet, finns det en fungerande mekanism för att lösa konflikter mellan LO:s medlemsförbund.

– Vi har ett sätt att hantera organisationsgränserna inom LO. Om det är två förbund som är oense då startar man en tvist. Och sedan hamnar den om man inte blir överens i LO:s styrelse. Där avgörs vem som har rätten att organisera.

Någon sådan modell för konfliktlösning finns emellertid inte mellan LO och tjänstemannafacken TCO och Saco

– Gränsdragningskonflikter är något som ständigt finns där. Det kan handla om Unionen och på den offentliga sidan mellan Vision och Kommunal.

I sitt motionssvar förklarar LO:s förbundsstyrelse att samtal bör inledas med TCO och Saco för att hitta ett sätt att klargöra gränserna mellan olika fackförbund.

– Vi måste föra en diskussion kring hur det här ska bli bra, säger Lasse Thörn.