STOCKHOLM 2015-08-17 Britta Lejon, ordfˆrande fˆr fackfˆreningen ST Foto: Daniella Backlund / SvD / TT / kod 30585 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

ST:s ordförande Britta Lejon. Foto: Daniella Backlund/TT

Staten behöver återta kontrollen över järnvägen, telenätet och annan infrastruktur, enligt ett nytt program som fackförbundet ST:s kongress väntas ställa sig bakom.

ST, som har kongress den 24 – 26 maj , är med 65 800 yrkesverksamma medlemmar det största facket för statligt anställda. Men jämfört med Seko har ST inte varit någon högljudd kritiker av de avregleringar av tågtrafik, posttjänster och annat som skett sedan 1980-talet.

Det infrastrukturprogram som tagits fram till kongressen skärper tonen. Programmet pekar bland annat på problem med att järnvägsunderhållet är splittrat på flera entreprenörer. En av ganska okänd effekt är att entreprenadmaskiner som orsakar spårfel används (här föreslår ST att ett nytt statligt bolag bildas för att tillhandahålla dyra specialmaskiner).

ST ser nackdelar för tågresenärerna av att det inte finns något samlat biljettsystem. Och avsaknaden av en sammanhållen statlig teleinfrastruktur leder till dubbelinvesteringar på en del håll, medan delar av landet får dåliga telenät.

Enligt ST-programmet bör de privata företag som tjänar pengar på exempelvis post och teletjänster också vara med och finansiera kostnaderna på de olönsamma delarna av marknaden, som i dag överlåts åt staten och skattebetalarna.  ST vill också att samma offentlighet och meddelarskydd som gäller för anställda vid statliga myndigheter ska omfatta anställda i statliga bolag.

Kongressen ska ta ställning till förbundsstyrelsens förslag om ST:s verksamhet de kommande fyra åren. Där prioriteras fyra områden: lön och inflytande, hållbart arbetsliv, medlemsvärvning och lokal facklig styrka. Under kongressperioden ska ST:s lönepolitiska plattform utvecklas. De statligt anställda akademikerna har sifferlösa avtal, och det vill Arbetsgivarverket att också ST ska gå med på, men ST håller emot. Det är en linje som har starkt stöd bland medlemmarna, enligt förhandlingschefen Åsa Erba Stenhammar.

I ST:s högsta ledning väntas inga förändringar. Valberedningen föreslår att kongressen väljer om ordföranden Britta Lejon för en ny fyraårsperiod, liksom de båda vice ordförandena Peter Lennartsson och Tom Johnson. Däremot kommer styrelsen att förnyas.