GRƒSK÷. 2009-09-13. Kvinna gÂr p brygga och talar i sin mobiltelefon. Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kommunal har redan fått in de första tipsen via sin nystartade visselblåsartjänst. Sedan i måndags den 16 maj kan fackligt förtroendevalda och anställda i Kommunal anonymt slå larm om missförhållanden i förbundet.

– Den fungerar. Vi har fått in de första tipsen, säger Olle Ingemarsson, HR-chef på förbundet.

Men han känner inte till vad de anonyma tipsarna tagit upp. Dessa saker utreds av två särskilt utsedda handläggare på förbundet som jobbar utan inblandning av några andra.

– Det känns väldigt bra att ha tjänsten på plats. Vi har nu ett arbetssätt som ska fungera långsiktigt.

Olle Ingemarsson poängterar att anonymiteten ska garanteras. Därför kommer ingen detaljerad information publiceras om de inkomna tipsen på oegentligheter.

Däremot ska förbundsstyrelsen få regelbundna rapporter på en översiktlig nivå.

Innebär detta att Kommunal kommer att städa i tysthet?
– Ja, så fungerar det. Det blir konsekvensen av att vi skyddar anonymiteten väldigt hårt. Men om vi ser behov av att dela med oss av något som visselblåsarna slagit larm om kommer vi att göra det så länge anonymiteten är säkrad.

Kommunal använder sig av en modell som flera andra företag och organisationer redan har infört. Den som vill tipsa om ett missförhållande kan använda en tjänst som en externt IT-företag utanför Kommunal tillhandahåller. På så sätt garanteras total anonymitet.

Tipsen kommer däremot utredas av två personer på Kommunals kansli. Dessa kommer från personalenheten och administrativa enheten. Tanken bakom konstruktionen är att två personer från olika enheter ska fatta beslut om åtgärder.

Om tipsen gäller den högsta ledningen eller förbundsstyrelsen kommer dessa handläggas av en extern utredare.

Under handläggningen ska utredarna kunna ha mejlkontakt med visselblåsaren, men även det sker genom det externa IT-företaget som döljer den riktiga mejladressen till tipsaren.

På sin hemsida informerar Kommunal om visselblåsarsystemet och är mycket noggrann med anonymitetsskyddet, inte minst för egna anställda.

”Använda en dator utanför Kommunals nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar,” skriver förbundet.

Systemet för visselblåsare är en del av Kommunals åtgärdsplan för att återskapa det tidigare förtroendet hos medlemmarna efter vinterns skandal. Då avslöjades vidlyftiga krogaffärer och kursgårdssatsningar, som lett till stora förluster, samt representation med höga spritnotor med mera.

Tidigare har man infört en hårdare alkoholpolicy med grundregeln att inte bjuda på någon alkohol alls. Förbundet har också stramat upp sin policy kring gåvor till exempel när anställda fyller 50 år.