Aktion Rädda Vätterns klagomål på granatskjutningarna i eller nära Vätterns fiskeförbudsområden ligger nu hos regeringen.

Krevaderna och granatsplittret riskerar att bland annat skada rödingens lekplatser och har långsiktigt en negativ påverkan på dricksvattenkvaliteten.

Försvarets Materielverk (FMV) har i vinter skjutit ut hundratals kraftiga spränggranater i norra Vättern i flera omgångar. Aktion Rädda Vättern har genom överklaganden ifrågasatt hur tillståndet till denna verksamhet har gått till. Samma länsstyrelse som 2010 skrev villkor för FMV:s verksamhet, utan att först pröva skadeverkningarna på Natura 2000-områdena, uppträder nu som samrådspart och ger grönt ljus för den ena provskjutningsveckan efter den andra.

Trots pågående rättsprövning planerar nu FMV att spränga 144 granater över sjön under vecka 19 och ytterligare 144 granater under vecka 22. Var och en av dessa hundratals granater innehåller 8,5 kg sprängämne. Det motsvarar sprängkraften i ca 68 dynamitgubbar. Varje granat är alltså en veritabel bomb.

Nu ligger användningen av Vättern som granatskjutfält på regeringens bord. Vi hoppas att miljödepartementets tjänstemän tar sig tid att kontrollera hela denna historia. Då kommer de att upptäcka att redan 2010 års tillstånd för FMV vilar på olaglig grund, då det inte finns ett sakligt och vetenskapligt underbyggt beslut enligt Natura 2000-reglerna.

Vi uppmanar FMV att avvakta regeringens beslut i den rättsliga prövningen innan ytterligare granater sprängs i Vättern, Gör om och gör rätt!

Bengt Eriksson, ordförande och talesperson för föreningen Aktion Rädda Vättern