Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS. Foto: Christine Olsson/TT

Inte bara dagstidningar som Göteborgsposten, DN och Expressen omfattas av det strejkvarsel som GS-facket riktat mot tre tryckerier. Bryter strejken ut stoppas även LO-ägda Arbetets utgivning i nästa vecka.

 – Vi politiserar inte vårt konfliktvarsel, förklarar Per-Olof Sjöö, ordförande i GS, förbundets val av tryckerier.

Två fackliga tidningar, Arbetet och Handelsnytt, finns bland kunderna hos Pressgrannar, PGAB, som tillsammans med V-tab och Bold Printing omfattas av varslet.

Konflikten i den grafiska branschen gäller rätten att välja kortare arbetstid för den som fyllt 60 år. Motparten Almega Medieföretagen motsätter sig en sådan skrivning i kollektivavtalen.

– Vår utgångspunkt är att varslet och en eventuell strejk effektivt ska främja lösningen av avtalsfrågan, säger Per-Olof Sjöö.

Han har fått kritik av Expressens chefredaktör Thomas Mattson för att Aftonbladets tryckeri inte tagits ut i strejken. Men GS-ledningen tillbakavisar beskyllningen om ett politiskt grundat urval i varslet.

– Nej, det är inget vi gör, säger Per-Olof Sjöö och hänvisar till hur LO-ägda Arbetet kan drabbas.

Förbundets konfliktgrupp behandlar alla frågor kring varslet. Den avgör också tidningars dispensansökningar om tryckning.

– Men det räcker inte med med att vara en LO-ägd tidning för att undantas från strejken.

På Arbetets redaktion arbetar man som vanligt med både denna och nästa veckas papperstidningar.

– Vi planerar som vanligt. En vecka är lång tid och mycket kan hända, säger Liv Beckström, chefredaktör Arbetet.

På onsdagens träffade medlarna parterna GS-facket och Almega Medieföretagen. Innan strejken bryter ut den 18 maj lär de lägga fram ett förslag till avtal.

På längre sikt strider GS för delpension. Om äldre medlemmar får möjlighet till kortare arbetstid kan detta i nästa steg kompletteras med avsättning till delpension. Ett sådant krav på avsättning väntar GS med, man har lärt sig av hur tjänstemännen stoppats när de blåste till strejk för pensionerna.

Häromdagen berättade Peter Ihre, vd för Pressgrannar, hur företaget planerade flytt av produktion till andra anläggningar. Syftet var att milda strejkens effekter.

Sker det kommer GS utvidga konflikten. Nu tar Peter Ihre tillbaka sina tidigare uttalanden.

– Vi kommer bara agera inom ramen för vad vi får göra. I den mån vi kan flyttas produktion från onsdag eftermiddag till förmiddagen. Dagstidningar kommer vi däremot inte att flytta.

Tänker ni överföra produktion till andra anläggningar?

– Det kommer vi inte att göra.

Även Johan Stenberg, vd Bold Printing, har informerat sin kunder om varslet.

– Vi kan inte vänta på det här, utan tar höjd för en eventuell strejk. Vi har en dialog med varje kund, som själv får fundera på sina alternativ.

Han är medveten om att tryckerier som tar över produktion riskerar att drabbas av egna varsel. GS har uppmanat sina klubbar att rapportera om deras arbetsgivare får in produktion som kan kopplas till varslet.

– Våra medlemmar ska inte behöva behandla smittat gods, säger Tommy Andersson, förste vice ordförande i GS.

LÄS OCKSÅ

GS strider för delpension

Strejkvarsel i tidningsbranschen