Aldrig har väl förutsättningarna för ett nytt järnvägslyft varit bättre, skriver Karin Svensson Smith.  Foto: Pontus Lundahl

Aldrig har väl förutsättningarna för ett nytt järnvägslyft varit bättre, skriver Karin Svensson Smith.  Foto: Pontus Lundahl

ARBETET DEBATT. Ett järnvägslyft, kvotplikt för förnybara bränslen och storsatsning på klimatsäkra städer: Nu är det hög tid för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att utforma en politik som märks i människors vardag. Det skriver Karin Svensson Smith, (MP), ordförande i Riksdagens Trafikutskott.

Upprepade opinionsmätningar talar för att regeringspartiernas stöd sviktar rejält och det finns all anledning att fundera på vad regeringen bör göra. I den överenskommelse som ligger till grund för regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är arbete och miljö centralt. Ambitiösa målsättningar har utfästs.

För att de rödgröna ska kunna få regeringsmakten med ett starkt mandat efter valet 2018 är det hög tid att fokusera på att åstadkomma mätbara resultat som märks i människors vardag.

För en regering som sätter jobb och miljö främst är det naturligt att ett järnvägslyft är en grundbult såväl i framtidsvisionen som i de kortsiktiga ambitionerna. Sverige var en pionjär när stambanorna anlades på 1800-talet. Det var ett av de största besluten den svenska Riksdagen tagit i fredstid; två-tre gånger statens årliga intäkter.

Det omfattande järnvägsbygget blev en injektion för hela ekonomin. I hägnet av stambaneinvesteringen kunde företag växa och bli exportindustrier med många anställda. För att klara övergången till ett fossilbränslefritt land behövs nu en motsvarande järnvägssatsning. Aldrig har väl förutsättningarna för ett nytt järnvägslyft varit bättre. Svensk ekonomi är stark och räntenivån gör investeringar lägligare än någonsin.

För att företagare ska våga genomföra de stora och jobbskapande investeringar som krävs för produktion och distribution av förnybara drivmedel behövs långsiktiga och stabila villkor. Det krävs nya metoder för att öka andelen biodrivmedel och successivt låta dem tränga ut fossila drivmedel. En lag med kvotplikt kan tvinga oljebolagen att för varje liter (eller kilowattimme) fossil bensin eller diesel de säljer, också sälja en efter hand allt större mängd förnybara drivmedel.

På sikt bör kvotplikten höjas till en förnybarandel på 100 procent – då är de fossila bränslena i praktiken förbjudna. Detta behöver lagfästas med ett årtal för att skapa en tillräcklig förutsägbarhet.

78 procent av Sveriges oljeimport går till transportsektorn. I storstadsområdena är det lättast att minska biltrafiken. De stadsmiljöavtal som regeringen sjösatt har som målsättning att utveckla kollektivtrafik som kan ersätta biltrafik. Två miljarder har anslagits till modern och kapacitetsstark kollektivtrafik i svenska städer.

Denna satsning bör permanentas. I städer finns förutsättning för energisnåla transport- och bostadslösningar där tätheten bidrar till att minska koldioxidutsläppen samt undvika exploatering av åker- och naturmark. Kollektivtrafiken har särskild betydelse för binda samman olika områden och bidra till en rättvis tillgång till bostäder, arbete och fritid.

Skärmavbild 2016-05-04 kl. 08.41.54Om fler byter från bil till cykel och kollektivtrafik frigörs mark för bäckar, träd, och bostäder. Det är inte mellan grönytor eller bostäder som det ska vara konflikt – det är mellan bilberoende och yteffektiva trafiklösningar som valet bör stå. Med stadsmiljöavtalen bidrar regeringen till att Sveriges städer utvecklas till attraktiva, hälsosamma och klimatsäkra platser.

Arbetslöshet bidrar till ökade klyftor och sociala problem. Klimatförändringarna hotar själva livsbetingelserna.

I Miljöpartiet bör vi låta oss inspireras av Die Grünen i Tyskland. I mars vann partiet en historisk seger när det blev största parti i Baden-Württemberg. Under fem år i delstatsregeringen har de gröna kunnat visa att en tuff miljöpolitik är lätt att förena med företagsamhet och fler arbetstillfällen.

Ungdomsarbetslösheten är lägst i Tyskland och den ekonomiska utvecklingen är mycket positiv. De regeringar som fokuserar på att ersätta fossilberoende med en ekologiskt hållbar utveckling och nya arbetstillfällen har goda förutsättningar att vinna människors förtroende.

Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) och ordförande i Riksdagens Trafikutskott