Norsk forskning slår fast att den som antecknar med papper och penna får bättre minnesfunktion än den som skriver med hjälp av tangentbordet på datorn. Det anses som om den pennförande tänker mer innan hen gör sina anteckningar.

Ska då detta tolkas som om den som använder tangentbordet inte behöver tänka lika mycket innan hen gör sitt nedtryck av tangenten?

Med denna logik skulle då den som mejslar in sin anteckning på stenblock typ runskrifter, uppnå en mycket högre grad av tänkande. Bravo Norge, ni har säkert hittat pudelns kärna. Väntar med stor spänning på nästa forskningsrön ifrån Universitetet i Stavanger. Ha det.

Arne Åkerberg, Örebro