Kommunalaren och undersköterskan Birgitta Almroth är ny vice ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Skärmavbild 2016-05-03 kl. 13.54.09

Birgitta Almroth.

Birgitta Almroth valdes på distriktets årsmöte den 21-22 april, av ombud från 26 fackliga avdelningar som tillsammans företräder 150 000 LO-medlemmar. Hon är 56 år, anställd inom äldreomsorgen i Trelleborg och förtroendevald på heltid i Kommunal.

– Jag ser fram emot att arbeta för ett mer enat LO, säger hon. Kommunal är ett stort förbund men det hjälper inte, vi behöver ändå draghjälp av de andra förbunden. Om inte metallarna hjälper oss att driva frågan om arbetskläder kan vi inte nå ända fram.

Varför just arbetskläder?
– Det var ett manligt förbund på senaste LO-kongressen som inte ville hjälpa oss med den frågan.

Vilka frågor brinner du mest för?
– Opinionsbildning tycker jag är jätteviktigt. Och det är likadant där, jag kan såklart opinionsbilda i min byhåla i Trelleborg, men det är först när vi gör det tillsammans som vi kan få genomslag, som vi kan få folk att lyssna på oss.

Vilka är LO:s tre viktigaste frågor?
– Arbetsmiljön och arbetsvillkoren, om vi nu har jobb. Annars måste vi ha jobb först, till alla som vill och kan jobba. Jag tycker också att heltid ska vara norm. Det är väldigt svårt att rangordna de här frågorna.

Vilken plats får jämställda löner?
– Det är mycket viktigt, men jag kan inte rangordna det. Jag tänker mig det som en cirkel eller en tårta kanske, som omfattar alla bitar. En lön som vi kan leva på, jobb till alla och en arbetsmiljö som gör att vi orkar jobba.

Har undersköterskorna en lön som de kan leva på?
– Jag läste i tidningen i dag om en undersköterska som hade 24 000 i slutlön. Det är skrämmande.