Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson kom med den enkla lösningen som gjorde att parterna kunde vänta in industrins märke utan att gå avtalslösa. Foto: Christine Olsson/tt

Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson kom med den enkla lösningen som gjorde att parterna kunde vänta in industrins märke utan att gå avtalslösa. Foto: Christine Olsson/TT

Urban Pettersson på Elektrikerförbundet kläckte idén om att man kunde sluta avtal på 13 månader i stället för 12. Det löste hela knuten för förhandlingarna i byggsektorn.

Arbetsgivarna i byggsektorn satt mest och väntade i årets avtalsrörelse på att industrin skulle sätta märket för löneökningarnas storlek. Inget märke, inga riktiga förhandlingar. Elektrikerfackets Urban Pettersson tröttnade på situationen och kläckte idén som kan underlätta nästa års avtalsrörelse.

Lösningen var avtalsperioder på 13 månader för parterna i byggbranschen. Genom att skjuta på tidpunkten när avtalen löper ut, från sista mars till sista april, hamnar byggsektorn en månad efter industrin.

När Byggnads, Målarna och Elektrikerna går in i slutförhandlingar med motparterna om nya löner under den sista avtalsmånaden 2017 har redan industrin satt märket. Det är poängen med de 13 månader som avtalen löper på.

– Vår motpart väntade på att märket och avtalets längd skulle bli klart för industrin. Konsekvensen blev att vi satt och förhandlade utan att riktigt veta vad vi förhandlade om, berättar Urban Pettersson.

Han beskriver hur han tvingades trampa vatten i förhandlingarna med motparten Installatörsföretagen, EIO.

– Till och med förhandlingarna om allmänna villkor blev svåra, eftersom lösningarna kan bero på om avtalen blir ett, två eller tre år.

– Egentligen ökar risken för konflikt i den här situationen. När avtalen löpt ut den 1 april kan man bli tvungen att fatta beslut om konflikt utan att ha realförhandlat.

Elektrikerna och de andra byggfacken skulle ha slutförhandlat i mars. Så blev det inte i år. En del kan skyllas på en mycket stökig avtalsrörelse. I opinionsbildningen pumpade arbetsgivarna ut att byggfackens mål var att spräcka märket. I början av april innan några konflikter brutit ut, men efter Byggnads strejkvarsel för ett tusental medlemmar, vädjade LO och Svenskt Näringsliv till parterna om att följa märket.

Samma dag ställde sig 6 F bakom rekommendationen. Och några dagar senare i april slöt Fastighets, som första förbund av de sex, ett avtal på märkets nivå. Ingenting hjälpte. Arbetsgivarna fortsatta med sin opinionsbildning med full styrka i april.

Men sedan en tid hade Urban Pettersson börjat fundera på en avtalsperiod på 13 månader.

– Det var en idé som värkte fram. Jag såg ingen möjlighet att komma i mål med våra förhandlingar i tid till sista mars. Så ska det inte vara.

– Vi kunde bli tvungna att konflikta i april och riskera retroaktiviteten i löneökningarna. Då skulle andra förbunds senfärdighet leda till att våra medlemmar tappar en månads löneökningar.

Redan i mitten av mars tog han upp idén i 6F:s lilla förhandlingsdelegation där de samverkande förbunden samordnade sina förhandlingar. Därefter presenterade han förslaget vid förhandlingsbordet för EIO.

– Arbetsgivarna hade sett vad jag såg, men förslaget möttes inte av några ovationer. De ville ta med förslaget tillbaka till sin delegation och förankra det.

Resultatet blev ett avtal på 13 månader. Senare flyttade också både Byggnads och Målarna sina slutdatum i avtalet till sista april.

– Det handlade mer om att vi var först, säger Urban Pettersson.

Arbetsgivarna i Installatörsföretagen, EIO bekräftar historieskrivningen.

– Ja, vi fick förslaget från Elektrikerna och tog hem det och funderade på det. Vi hade också talat om en sådan lösning internt, men inte fört fram förslaget, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef.

– För vår del finns det inte på kartan att göra upp före industrin.

LÄS OCKSÅ

Kraftverkselektriker får 2,4 procent

20 000 elektriker har fått nytt avtal

Övervakning av anställda slår rekord

Här är alla 13-månadersavtalen

Flera förbund har slutit avtal på 13 månader för att i nästa avtalsrörelse kunna slutförhandla när märket är satt. Problemet är arbetsgivare som inte förhandlar för fullt innan de vet var märket för löneökningarnas storlek hamnar. Vissa av avtalen har slutits under medling. 15 april: Installationsavtalet mellan Elektrikerförbundet och EIO. 18 april: Byggavtalet (Byggnads och Sveriges Byggindustrier). 19 april: Plåtslagareavtalet (Byggnads och Plåtslageriernas Riksförbund). 20 april: VVS- och Kylavtalet (Byggnads och EIO). 20 april: Kraftverksavtalet (Elektrikerförbundet och Efa). 21 april: Telekomavtalet (Seko och Almega). 22 april: Radio-,tv-, data- och elektronikavtal (Elektrikerna och Svensk Handel). 22 april: Måleriavtalet (Målarförbundet och Måleriföretagen). 26 april: Spårtrafiksavtalet (Seko och Almega). 26 april: Spårtrafiksavtalet mellan ST (TCO-förbund) och Almega.