T‰BY 20081001 Byte av elm‰tare Foto Pontus Lundahl / SCANPIX / Kod 10050

Foto: Pontus Lundahl/TT

Hårdare regler för övertid och beredskap och löneökningar på 2,4 procent. Elektrikerna är nöjda med det nya kraftverksavtalet.

Elektrikerförbundet har förhandlat klart även för sina knappt 1 500 medlemmar på kraftverksavtalet. Det nya avtalet skrevs på i onsdags kväll.

– Det är ett bra avtal. Vi har löst några viktiga frågor och tagit ett steg på vägen i den allra viktigaste som handlar om entreprenörsbyten, säger Urban Pettersson förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Avtalet löper på 13 månader och ger löneökningar på 2,4 procent från den 1 april. Det är lite mer än de avtal som hittills tecknats på samma längd inom andra branscher och som ger 2,38 procent.

Förutom löneökningar har facket fått igenom en ny reglering för beredskap, vilket är vanligt förekommande på området till exempel inför en storm. Tidigare kunde beredskap beordras med kort varsel, men nu måste arbetsgivaren först söka frivilliga innan arbetstagare beordras.

– Det är jättebra. Det är många som haft helgplaner som skrotats när de beordrats beredskap. Nu måste arbetsgivaren fråga och ta hänsyn till den privata situationen, säger Urban Pettersson.

Övertiden har också begränsats så att arbetstiden inte får överstiga 48 timmar i veckan i genomsnitt under en halvårsperiod.

– Vi vet att det ofta jobbas för mycket. Det är vi och arbetsgivarna överens om och nu har vi fått en stoppregel, säger Urban Pettersson.

Han lyfter också fram starkare skrivningar kring personlig integritet och övervakning.

Den kanske viktigaste frågan för facket har ändå handlat om regler vid entreprenörsbyte, eftersom serviceavtal numer upphandlas vart tredje år. Det nya avtalet innehåller en förhandlingsmodell som gör det lättare för facket att se om det är en verksamhetsövergång, där personalen ska få följa med, eller inte när ett nytt företag tar över serviceavtalen. Om det inte är en verksamhetsövergång och bolaget nyanställer ska facket också få reda på det.

– Det har funnits fall där företagen inte informerat om att de nyanställer och sedan har de plockat ut vilka anställda de vill ta över, säger Urban Pettersson och tillägger att det inneburit att den som inte varit frisk och hel inte haft en chans.

Under torsdagen tecknade Elektrikerna även ett nytt radio-, tv-, data- och elektronikavtal. Även det löper på 13 månader från 1 maj och ger löneökningar på 2,4 procent och innehåller också starkare regler för personlig integritet vid övervakning. Avtalet är mycket litet och gäller knappt hundra anställda.

– Det är de som jobbar med reparationer av elektroniska apparater, och de är ju inte fler nuförtiden när man köper nytt istället för att laga, konstaterar Urban Pettersson.

LÄS OCKSÅ

20 000 elektriker har fått nytt avtal

Övervakning av anställda slår rekord