urban-pettersson

Urban Pettersson. Foto: Press

20 000 elektriker har fått ett nytt avtal. Det första avtalet för ett av LO:s byggförbund ger 2,4 procent i löneökningar under 13 månader.

– Det är ett bra avtal. Det känns roligt att få teckna ett avtal efter så konstruktiva förhandlingar, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson.

–Förhandlingarna har bedrivits i god anda, säger även Elinstallationsföretagens (EIO) förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn. Vi är mycket nöjda med resultatet.

Det nya avtalet har också godkänts av 6F-förbundens lilla förhandlingsdelegation.

Lönerna höjs alltså med 2,4 procent, men då avtalsperioden sträcker sig över 13 månader (avtalet gäller till den 30 april 2017) bedömer Elektrikerförbundet och motparten EIO att uppgörelsen är i linje med LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation om löneökningar på 2,2 procent i ettåriga avtal.

Räknat på en genomsnittlig elektrikerlön, drygt 30 000 kronor i månaden, blir löneökningen en bit över 700 kronor i månaden.

Hälften av löneökningen är generell, det vill säga den kommer alla till del, medan hälften går till en pott för lokal fördelning.

Ett gemensamt krav från LO-förbunden inom 6F är att skyddet för den personliga integriteten måste stärkas. Elektrikerna hävdar att GPS-övervakning och medicinska tester används allt mer.

– I det nya avtalet är förhandlingsordningen för förhandling om de här frågorna mycket bättre, säger Urban Pettersson. Vad man får och inte får göra blir tydligare.

I avtalet har nya regler om rotationsarbete förts in. Rotationsarbete betyder att elektriker kan ha ett högre arbetstidsmått om de är ute på uppdrag som kräver övernattning på annan ort. I gengäld ska de då vara lediga mer när de är hemma.

– Tidigare har vi haft många lokala förhandlingar om detta, säger Urban Pettersson. Nu har vi formaliserat det.

Avtalets system för arbetstidsförkortning har också förändrats. Hittills har den som bara arbetar en del av året inte tjänat in någon arbetstidsförkortning. Nu kommer arbetstidsförkortning tjänas in i proportion till hur mycket man har jobbat.

Elektriker är ett bristyrke, och i brinnande högkonjunktur lär bristen bara öka. Mot den bakgrunden är parterna överens om att fler lärlingar måste beredas plats (i dag finns omkring 1 800 lärlingar i arbete).

Därför ska tidsbegränsade anställningar för lärlingar få användas i företag med upp till tolv anställda.

– Det här ska dock bara få ske under en begränsad period, fram till mars 2018, säger Urban Pettersson. Huvudregeln är fortfarande att lärlingar ska ha antingen tillsvidareanställning eller en anställning som gäller hela lärlingsperioden.

När företagen har mycket att göra är det vanligt att de lånar in elektriker från underentreprenörer. Dessa är oftast seriösa, men inte alltid.

– Om underentreprenören är oseriös ger det nya avtalet facket rätt att förhandla och i nästa steg avbryta inlåningen, säger Urban Pettersson.

Sedan 2007 har parterna arbetat med en anpassning av avtalets resebestämmelser till skattereglerna. En text med nya resebestämmelser är nu klar, men kommer att fogas till avtalet först när parterna har förvissat sig om att förändringen blir kostnadsneutral.