NORRTƒLJE 030108 Exteriˆrbild frÂn gÂrden p Norrt‰lje kriminalvÂrdsanstalt. Foto: Jessica Gow Kod 1070 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Jessica Gow/TT

I vår planerar Kriminalvården att besluta om nationella rutiner för ADHD-utredningar av interner. Det finns en hög förekomst av funktionsnedsättningen bland kriminella. För tio år sedan slog ST:s lokala fack larm och fick myndigheten att börja arbeta systematiskt med frågan.

– Ja, vi var med och såg till att arbetet kom igång. Det här är inget nytt inom kriminalvården, säger Per Sunneborn, ordförande för ST-avdelningen i myndigheten.

De lokala företrädarna misstänkte att detta var ett problem och tog upp frågan internt. Tillsammans med en av cheferna inom myndigheten drog Per Sunneborn igång arbetet för tio år sedan. Allt inleddes med tre stora seminarier där ”gräddan av kunniga personer” på området deltog.

– Vi har under många år drivit det här och var också aktiva i det uppmärksammade forskningsprojekt som genomfördes på Norrtäljeanstalten.

På anstalten deltog 30 intagna män i åldrarna 21 till 61 år i en forskningsstudie vid Karolinska institutet och fick medicinering av ADHD. Resultatet var starkt positivt och hälften av deltagarna kände att de fick ett mer normalt liv tack vare insatsen.

– Det viktigaste var att intagna fick hjälp, insikt och medicin, vilket förändrade många beteenden. En intagen på Norrtäljeanstalten berättade för mig att nu förstod han varför han hade varit gift 13 gånger och haft 27 olika jobb.

– Samtidigt var han ledsen när han förstod orsaken till varför han inte haft ett ordnat liv. Många intagna har sådana problem. Annars skulle de inte sitta ett helt liv i fängelse.

Per Sunneborn säger också att det inte bara handlar om medicinering, utan dessa personer behöver också hjälp med att bearbeta sina insikter när de förstår vilken roll ADHD spelat för deras beteenden. Läkemedelsbehandling av ADHD i kriminalvården kan spara miljarder för samhället, visar en utvärdering av projektet på Norrtäljeanstalten.

– Människor har fått ett nytt liv efter en lång tid av kriminalitet, det är något av ett mirakel, sa ekonomen Ingvar Nilsson när han kommenterade beräkningen för tidningen Publikt 2010.

Arbetet med ADHD-problematiken har fortsatt. I två nyligen avslutade projekt har antalet ADHD-utredningar av intagna tredubblats. Nu överväger myndigheten att införa nationella utredningsrutiner tio år efter att de lokala ST-företrädarna började driva frågan.