Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sanktionerna mot Iran har precis lättat och landets gränser öppnas nu för omvärlden. Den svenska regeringen exportsatsar på Iran och hoppas att handelsutbytet ska öka. Men de mänskliga rättigheterna är eftersatta. Anställda får inte ut sina löner och fackliga fängslas. LO, TCO, Lärarförbundet och Transport kräver i en debattartikel att den iranska regimen omedelbart friger alla fackliga fångar och tillåter fria fackföreningar.

Under den senaste tiden har iranska lärare, sjuksköterskor, gruvarbetare och bussförare protesterat mot uteblivna löneutbetalningar, lönediskriminering samt usla arbetsförhållanden och otrygga anställningar. Det iranska lärarförbundet har kritiserat de pågående privatiseringar inom utbildningssektorn som nu genomförs i landet och krävt omedelbar och ovillkorlig frigivning av de fackliga företrädare som häktats, arresterats och fängslats som följd av sin fackliga aktivitet.

Dessa fackliga protester besvarade den iranska regimen med ännu mer våld och arresteringar. De som deltagit i protesterna anklagas för ”deltagande i olagliga sammankomster och protestaktioner”, ”konspiration och hot mot landets säkerhet” och ”brott mot den allmänna ordningen” och döms genom summariska rättegångar till långa fängelsestraff.

Nedan presenterar vi några exempel på den iranska regimens repressiva politik och det allt hårdare klimatet för fackliga aktivister i Iran.

1- Rasoul Bodaghi, lärare.  Arresterades 2009 och dömdes senare till 5 års fängelse, innan frigivningen 2015 dömdes Rasoul till ytterligare 3 års förlängt fängelsestraff.

2- Mahmoud Salehi, känd facklig ledare som tidigare suttit i fängelse. Arresterades återigen 2015 och dömdes till 9 års fängelse. Domen har inte verkställts än.

3- Behnam Ebrahimzadeh, fackligt aktiv. Dömdes år 2009 till 5 års fängelsestraff och innan frigivningen 2015 dömdes Behnam till ytterligare 7 års fängelsestraff.

4- Davood Raza, ledamot i Teherans Bussförarnas Fackliga Organisation. Dömdes år 2016 till 5 års fängelse. Domen har överklagats till högre instans.

5-8 Esmaiel Abdi, ordförande dömd till 6 år, Mahmoud Beheshti Langordi talesperson dömd till 14 år, båda har nu inlett en hungerstrejk. Mohammadreza Nik Nejad och Mehdi Bohloli medlemmar i Irans Lärares Fackliga Organisation dömdes 2015 till 6 respektive 5 års fängelsestraff.

9- Jafar Ezimzadeh, facklig aktivist. Arresterades 2014 och dömdes till 6 års fängelsestraff.

10- Reza Shahabi, facklig ledare i Teherans Bussförarnas fackliga organisation. Dömdes till 6 års fängelsestraff. Efter fem år i fängelse släpptes han fri för vård av sina tortyrskador. Han har 2016 dömts till ytterligare ett års fängelsestraff.

11- Ebrahim Madadi, vice ordförande i Teherans Bussförarnas Fackliga Organisation. Ebrahim har ställts inför Revolutionsdomstolen och dömdes till 5 år fängelsestraff.

Vi har under de senaste åren aktivt följt situationen för de fria och obundna fackliga organisationerna i Iran.  Detta har medfört ökad internationell uppmärksamhet på och kunskap om situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Trots det repressiva klimatet så har den fackliga verksamheten under de senaste åren stegvis ökat. Men den ökande fackliga aktiviteten i Iran har blivit ett hot mot den auktoritära regimen speciellt nu när handelsavtal ingås och utländska investeringar ökar. Det är ingen tillfällighet att klimatet för facklig aktivitet i Iran blivit mycket hårdare det senaste året. Denna situation drabbar både de fackligt aktiva och deras familjer

Vi kräver:

*omedelbar frigivning av alla fackliga fångar i Iran.

* att Irans regering efterföljer internationella konventioner och respekterar rättigheter för iranska arbetare till mötes, yttrande och föreningsfrihet.

* att de fria och obundna fackföreningarna i Iran skall erkännas och tillåtas att verka i ett klimat fritt från våld, hot om fängelse och uteslutning från arbete.

 

Landsorganisationen i Sverige (The Swedish Trade Union Confederation)

Tjänstemännens Centralorganisation (The Swedish Confederation of Professional Employees)

Transportarbetareförbundet i Sverige (The Swedish Transport Worker’s Union)

Lärarförbundet (The Swedish Teachers’ Union)

Stockholm 29 april 2016