På torsdagskvällen fick 80 000 tjänstemän inom handeln flexpension när Unionen slöt ett nytt avtal för området. Nu är det bara Almega som står utanför systemet.

– Det här är ett viktigt första steg när vi förbättrar pensionsvillkoren inom handeln, säger Niklas Hjert, Unionen.

Industrin, byggsektorn, transportbranschen och nu handeln har alla flexpension efter dagens uppgörelse. Vid sidan av ställer sig Almega, som hårdnackat vägrar gå samma väg som de andra och acceptera en obligatorisk avsättning i sina kollektivavtal.

Liksom på andra områden läggs inom handeln 0,2 procent av löneutrymmet på flexpension och tjänstemännen får rätt till deltid i pensionssyfte från 62 års ålder.
– Detta sätter ytterligare fokus på det problem som vi tidigare uppmärksammat. Vi får en enda sektor, Almega, med sämre kollektivavtal än övriga. Nu blir det än viktigare för oss att lösa frågan i den sektorn, säger förhandlingschef Niklas Hjert.

Redan i förra avtalsrörelsen var parterna eniga om att flexpension skulle införas i handeln. År 2014 tecknades en överenskommelse om systemet, och nu är de överens om premien.
– Det finns delar i detta som är positiva, säger Kristina Karmestedt Estman, förhandlingschef på Svensk Handel.

Vilka delar syftar du på?
– Frågeställningen är komplex. De tänker jag inte gå in på i detalj, utan vi är nöjda med att vara överens med motparten.

Arbetsgivarna inom industrin säger att pensioner och försäkringar lämpar sig bäst för lösningar i kollektivavtal, inte genom individuella lösningar. Hur ser du på det?
– Vi har gjort ett ställningstagande och tecknat en överenskommelse. Mer än så vill jag inte säga.

Avtalet innehåller löneökningar på 2,0 procent och en individgaranti på 285 kronor. De lägsta lönerna i avtalet höjs också med två procent.