Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har under torsdagen, tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer, tecknat avtal med tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Det nya avtalet, som omfattar drygt 1 500 tjänstemän i PLR:s medlemsföretag, innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.

Förutom Plåtslageriernas Riksförbund har avtalen även tecknats av VVS Företagen, EIO, Måleriföretagen i Sverige, Glasbranschföreningen samt Maskinentreprenörerna.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 2,2 procent. Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017.