Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Norska striden om ett avtal för hotell- och restauranganställda blir allt hetare. Arbetsgivarna anklagas för att använda sjuka för att få regeringen att gripa in och stoppa strejken.

GerdKristiansen.06

Gerd Kristiansen.

Känslorna svallar i den norska hotellkonflikten.

– De kanske lyckas vända bilen och komma upp på den vägen men jag lovar er…bakom nästa krök väntar en frontalkrock.

Gerd Kristiansen, norska LO-ordföranden, gick i dag under ett gatumöte i Oslo till hårt angrepp mot NHO Reiseliv. Hon hävdade att arbetsgivarna använder sjuka patienter som ett sätt att få regeringen att gripa in i konflikten.

Det var i helgen som 3500 hotell- och restauranganställda ut i strejk. Igår, måndag, lades ett nytt varsel som innebär att 2500 till tas ut i strejk på lördag.

Norska LO-basen anklagar arbetsgivarna för att försöka få staten att gripa in och förbjuda strejken.

I Norge kan staten gripa in om en arbetsmarknadskonflikt kan leda till människors hälsa hotas.

Då norska Fellesförbundet gick ut i konflikt togs, bland annat, anställda på två patienthotell ut i strejk. Ett låg i Oslo och ett i Bergen.

Patienthotellet i Bergen vände sig då, som vid tidigare konflikter, till arbetsgivaren NHO Reiseliv och ansökte om att stå utanför konflikten.

Den formella gången är att arbetsgivaren sedan ska skicka vidare ansökan till facket som därefter beslutar om de ska gå med på ett undantag.

I fallet med patienthotellet i Bergen har facket uppgett att de är villiga att göra ett undantag. Men arbetsgivarna har dock inte skickat vidare en sådan ansökan till facket som därmed inte kan bevilja dispens.

På så vis kan staten tvingas gripa in mot konflikten.

Avtalsstriden handlar om både löner och hur förhandlingar ska genomföras i framtiden.

Huvudkravet från Fellesförbundet har varit att få till lokala löneförhandlingar som de tror ska leda till högre löner.

– I Norge har vi  haft lokala förhandlingar inom industrin sedan 1907 och jag tror nog att även vi inom hotell och restaurangbranschen klarar av att ha det, säger Vidar Grönli, kommunikationschef på Fellesförbundet till Arbetet Global.

Fellesförbundet anser att dagens centrala lönesystem innebär att hotell- och restauranganställda halkar efter i löneutvecklingen då många går på den lägsta, centralt framförhandlade, lönen i avtalet.

Förbundet vill ha större möjligheter att lokalt höja lägstalönerna och är kritiska till att deras anställda endast har en lön, motsvarande 77 procent av en industriarbetare.

Arbetsgivarorganisationen NHO Reiseliv har en annan bild av konflikten.

Jostein Hansen, arbetsgivarnas chefsförhandlare, beskriver det som att konflikten snarare handlar om hur de lokala förhandlingarna ska bedrivas.

Arbetsgivarna vill dock inte ha lokala förhandlingar av det snitt facket kämpar för.

De anser också att de lönekrav som Fellesförbundet fört fram är orimliga.

Nyligen slöts parterna inom industrin ett ettårigt avtal med lönehöjningar på 2,4 procent som är den nivå som de andra parterna brukar följa. Facket har inte lagt ett konkret bud men enligt arbetsgivarnas bedömning så skulle fackens krav motsvara löneökningar på nästan 5 procent.