karta-arbetsloshet

Arbetslösheten i EU:s länder, februari 2016. Källa: Eurostat.