Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

karta-arbetsloshet

Arbetslösheten i EU:s länder, februari 2016. Källa: Eurostat.