Flyktingar är de som fått beviljat uppehållstillstånd i Sverige. 2007 tog Södertälje emot 1 337 flyktingar (källa: migrationsverket.se). Det var nästan 6 procent av samtliga i Sverige, 15 procent av alla EBO-flyktingar i landet och 23 procent av alla flyktingar i Stockholms län.

De senaste tio åren har vi tagit emot cirka 9 000 flyktingar. Nacka (en större kommun i Stockholms län) har tagit emot ungefär 800 under samma period, mindre än en tiondel av Södertälje. Vi har spelat i en egen division. Varför är det så? Är Södertälje extra solidariskt? Har vi gott om bostäder? Ingetdera.

Södertälje har gjort det som Stefan Löfven gör i EU nu fast i Sverige. Vi har försökt bilda opinion och uppvaktat ministrar för att alla kommuner ska hjälpas åt. Samtidigt har vi gjort mottagandet till huvudfråga, prioriterat skolan framför allt annat och styrt om i våra verksamheter. Något alternativ till att ta detta stora ansvar på allvar finns inte.

Vi möter okunskap om systemet. Man pratar om kommuner som är ”bäst” eller ”sämst” på att ta emot flyktingar. En liten kommun där Migrationsverket har ett stort anläggningsboende beskrivs som ”bäst”.

En kommun som upplåtit bostäder i befintligt bestånd för att ta emot flyktingfamiljer som fått uppehållstillstånd kan hamna bland de som framställs som ”dåliga” fast det är de, tillsammans med Migrationsverket, som upprätthåller den stabilitet som ändå finns. Äpplen och päron blandas och systemet blir svårt att förstå.

Nu pratas det om ”systemkollaps”. Jag påstår att det inte är en kollaps. Det är avsaknaden av ett robust system för ordnat mottagande som visar sig.

I Sverige har vi vid sidan av anläggningsboenden (ABO) sedan 1994 också hållit oss med EBO (lagen om eget boende) som ger asylsökande möjlighet att välja att bo hemma hos en släkting eller bekant när de kommer till Sverige.

Asylsökande står inte i bostadskö. De som väljer ABO bor i något av Migrationsverkets anläggningsboenden och de som väljer EBO bor hemma hos en släkting eller bekant. När man sedan får besked om uppehållstillstånd ska man komma in i etablering. De som bott i ABO ska då tas emot av en kommun som upplåter en bostad och de som valt EBO bor helt enkelt kvar där de bor för ögonblicket.

En stor skillnad mellan ABO och EBO är alltså att berörd kommun har möjlighet till kontroll när det gäller mottagande från ABO medan det är helt omöjligt med EBO. Migrationsverket får se EBO-adressen och sedan åker den asylsökande helt enkelt dit. Därefter följer ofta vedervärdiga flyttkaruseller.

Många av Sveriges kommuner har tagit emot få flyktingar från ABO. Anläggningsboenden blir därmed fulla och kan inte ge plats för nya asylsökanden. För att komma in i etablering behöver du en adress och för en egen bostad behöver du försörjning. Moment 22. Då hamnar även många från ABO i den hänsynslösa handeln med svarta hyreskontrakt som med skjuts av EBO skapat en osund bostadsmarknad i några av Sveriges kommuner.

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 14.30.46Det resulterar i ett stort mottagande i de kommuner – bostadsområden – där tidigare nyanlända bor. De som kom för några år sedan tar i stor utsträckning emot dem som kommer nu.

För den enskilde asylsökande betyder EBO ofta flyttkaruseller, trångboddhet, skuldsättning, svårighet att lära sig svenska och därmed svårt med utbildning eller jobb. Många barn växer upp i tron att långvarig arbetslöshet är norm och att alla underbara möjligheter som finns i vårt land inte är till för dem. Sverige skickar människor rakt ut i ett utanförskap som är svårt att ta sig ur.

Den nya anvisningslagen är rätt väg men räcker inte. EBO är ett farligt system och måste avskaffas. Kolla om något är fel med EBO-adressen innan den asylsökande flyttar dit. Om det är så ska annat boende erbjudas.

Vi kan inte fortsätta att låtsas att vi hjälps åt och samtidigt låta några Sveriges fattigaste områden stå för stor del av landets flyktingmottagande. Det cementerar segregation och utanförskap. Dessutom är det oanständigt.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun