STOCKHOLM 20110822 En underskˆterska p akuten p Sˆdersjukhuset Foto: Leif R Jansson / SCANPIX / kod 10020

Foto: Leif R Jansson/TT

ARBETET DEBATT. Kommunal måste få mer inflytande över lokal lönesättning och ett avtal som gör rent hus med värdediskrimineringen, skriver avtalssekreterare Lenita Granlund och förhandlingschef Johan Ingelskog.

Mäns löner ökar mer än kvinnors, även på området där Kommunal tecknar kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är därmed uppenbart att löneavtalet i kommunala sektorn inte fungerar och att ett nytt behövs. I dag bestämmer arbetsgivaren till stor del hur lönen fördelas lokalt.  Kommunal har inte mycket inflytande. Detta vill vi ändra på.

I årets avtalsrörelse ställer Kommunal krav på förändringar i nästan alla löneavtal. Medlemmarna förväntar sig att Kommunal får betydligt större inflytande över löneavtalen med Almega, KFO, Arbetsgivaralliansen och inte minst SKL. Förbundet skulle därmed få möjlighet att påverka både löneprocesserna på arbetsplatserna och själva förhandlingarna om de nya lönerna. I dag ser det inte ut så.

Sedan kongressen 2013 har vi träffat flera hundra förtroendevalda för att diskutera löneavtal och lönepolitik. Den samstämmiga bilden är att den lokala processen inte fungerar. Vi kan till och med säga att vi knappast har funnit en enda arbetsplats där löneprocessen fungerar som det är tänkt, och då har vi ändå haft individuella löner i 22 år. På en utbildning berättar till exempel deltagare att de på sin arbetsplats, en vårdcentral, har 127 kriterier som de ska visa att de uppfyller i löne-samtalet …

Kommunal tycker att yrkesutveckling ska ge löneutveckling och att det i sin tur ger rätt lön utifrån utbildning, erfarenhet och ansvar.  Det kan tyckas självklart, men vägen dit är lång: Vi ser att när män yrkesutvecklas och tar på sig fler, och mer kvalificerade, arbetsuppgifter så får de högre lön. När kvinnor gör detsamma verkar det som att de ska vara tacksamma! När undersköterskor yrkesutvecklade sig för att ta på sig mer ansvar uteblev löneutvecklingen.

Denna syn på kvinnors yrken och yrkesutveckling, jämfört med männens, kallas värdediskriminering. I praktiken cementerar nuvarande löneavtal denna diskriminerande struktur. Därför jobbar Kommunal mot värdediskriminering på två sätt i årets avtalsrörelse.

Det första, som kanske också synts mest, är att vi vill lyfta undersköterskornas löner extra.

Det andra är att ta fram ett löneavtal som gör det tydligt för varje anställd varför man får den lön man får och vad man ska göra för att påverka den. Löneavtalet måste också ge Kommunal möjlighet att påverka processen runt lönekriterier och att förhandla om lokala lönesystem.

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 14.50.53Kommunal vill ha löneavtal som bygger på de tre mål som kongressen fattat beslut om:

• Yrkesutveckling – skillnader i lön ska bero på skillnader i krav på arbetet. Nya, eller utvecklade, arbetsuppgifter som ställer högre krav på bland annat kunskap, ansvar och skicklighet ska ge högre lön. Personliga kvalifikationer, yrkesskicklighet och resultat ska ge högre lön.

• Löneutveckling– bra löneutveckling i förhållande till andra yrkesgrupper. Löneökningar som är högre än prisökningarna.

• Rätt lön – rätt nivå på lönen i förhållande till andra yrkesgrupper och andra som gör liknande jobb

• Kommunals lönepolitik ingår att medlemmarna tydligt ska involveras i det fackliga arbetet när det gäller löner. Ingen ska diskrimineras.  Därför kräver Kommunal nya löneavtal som bryter upp värdediskrimineringen.

Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal
Johan Ingelskog, förhandlingschef Kommunal