Så kan cheferna kontrolla vad du gör

• Alkohol- och/eller drogtest
• Kameraövervakning
i bil, buss, arbetslokal
• Inpassering/utpassering via kortläsare eller annat
• Rörelse i lokalen via kortläsare vid låsta dörrar
• Loggning av uppringda och mottagna telefonsamtal i jobbmobilen, plus annan användning
Avlyssning/medlyssning av telefonsamtal (vanligt på callcenter)
• Tidsredovisning via mobilapp
• Kund/patient/brukararbete: Kontroll genom mobilapp
• Lagerarbete: kontroll via datoriserade plockningssystem
• Arbetskläder med datorchip för administration vid tvätt, möjliggör kontroll av hur ofta individen byter kläder
• Utloggning från dator vid rast, lunch, toalettbesök
• Övervakning av datorarbete, besökta hemsidor, mejl med mera
• Övervakning av arbetsresultat, till exempel ackordskontroll via tekniska lösningar
• Granskning av e-post via arbetsgivarens server

Så kan cheferna kontrolla var du är

• Kameraövervakning
• Gps-övervakning
via arbetstagarens handdator (bud, transporter) eller firmabil/tjänstebil
• Gps-kontroll genom mobilapp (till exempel i hemtjänsten)

Så kan cheferna kontroller vem du är

FÖRE ANSTÄLLNING

• Anställningstest med psykologiskt inslag
• Kreditupplysning, betalningsanmärkning
• Utdrag ur polisens belastningsregister
• Utdrag från Försäkringskassan om sjukfrånvaro
• Inkomstuppgifter
via Skatteverket
• Personkontroll vid säkerhetsklassade  tjänster
• Bakgrundskontroll (ofta utförd av konsult, som kollar sociala medier med mera)
• Hälsokontroll

ANSTÄLLD

• Övervakning av inlägg på sociala medier
• Jobbmobil:
uppringda och mottagna samtal – plus annan användning

Tre exempel från LO

Kommunal: Ändra lagen om kameraövervakning

I hemtjänsten har personal tvingats jobba under övervakning av webbkameror i brukarens lägenhet. De har satts upp av anhöriga. Även personliga assistenter har drabbats av samma sak. Lagen om kameraövervakning täcker inte hem. Den måste ändras, kräver Kommunal.
– Det är något som verkligen skulle stärka den personliga integriteten i arbetslivet, säger Peter Larsson, Kommunal.

Han känner till ett fall när kameror sattes upp i en matsal för att kontrollera när personalen kom och gick på lunchen. I hemtjänsten sprids också elektroniska redovisningssystem. Bland medlemmarna är åsikterna delade om nyttan av dem.

Handels: Problemen har eskalerat

Övervakningskameror sätts allt oftare upp i butiker, men bara i vart tionde fall mbl-förhandlar arbetsgivaren med facket. I 90 procent av fallen bryter de mot mbl. Handels är inte emot kameraövervakning när den ökar säkerheten i butikerna, men kamerorna ska inte fånga hur personalen arbetar.

För lagerpersonal har det elektroniska systemet ”pic by voice” blivit vanligare. I sina hörlurar får truckförare instruktioner om på vilken hylla ett antal av en viss vara ska hämtas.
– Detta är i tassemarkerna av vad som naggar på integriteten. I systemet kan arbetsgivaren se om trucken stått stilla i 5–10 minuter, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Transport: Skarpare lagar behövs

– Vårt största problem är att arbetsgivarna gör ändamålsglidningar. Kameror som är uppsatta mot utomstående brottslig verksamhet används för övervakning av de anställda, säger Martin Miljeteig, Transport.
När lastbilschaufförer har gps i fordonet kan arbetsgivaren inte enbart se körväg utan också vilken sida av gatan lasten lossas.
– Vid ett par tillfällen har sådan gps-information använts som underlag vid skriftliga varningar.

Martin Miljeteig efterlyser en skarpare lagstiftning. Transport har ett hundratal överenskommelser om drogtester och alkolås.

LÄS OCKSÅ

Övervakning av anställda slår rekord

Arbetsgivares kontroll prövas i domstol

Ett lapptäcke av lagar

Lagstiftningen som rör personlig integritet består av:
• Grundlagen
• Internationella konventioner
• Speciallagstiftning
• Praxis genom Arbetsdomstolens domar

Lagstiftningen är:
• Regeringsformens andra kapitel: fri- och rättigheter
• Europakonventionen: grundläggande friheter reglerar den personliga integriteten
• FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, artikel 12
• Personuppgiftslagen (PUL)
• Lagen om allmän kameraövervakning
• Brottsbalken (till exempel straff för den som olovligen öppnar någon annans brev)
• AD:s praxis (ingen lagstiftning) ger vägledning i hur lagarna ska tolkas