Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Nu flyr människor i rädsla för vad som ska ske om irakiska styrkor och USA-koalitionen försöker inta Mosul i Irak. Jihadiströrelsen IS har kontrollerat staden i snart två år — det är en av IS största segrar och kampen om Mosul kan bli hård.

– Unga människor försöker fly av rädsla för att tvångsrekryteras av IS. Många invånare är utmattade av de grova systematiska övergreppen mot mänskliga rättigheter som IS begår i och runt Mosul, berättar Bruno Geddo, UNHCR:s representant i Irak på telefon från Bagdad.

Han berättar att de som flyr IS i Mosul gör det genom att muta personal i vägspärrar, och flyende har sedan lyckats ta sig till kurdiska områden i provinsen Arbil — även känd som Erbil — öster om Mosul.

– Det är nätverk av smugglare som sköter det, men det är väldigt riskfyllt. De som blir påkomna med att fly riskerar allvarliga konsekvenser.

Från IS sida vill man förhindra att människor flyr, för man vill kunna använda dem som mänskliga sköldar om Mosul angrips, på samma sätt som IS gjorde i Ramadi och Falluja.

Den amerikanska koalitionen som nu strider i Irak fokuserar på alla IS-dominerade områden från Mosul ner till Falluja, enligt uppgifter som Geddo hör från människor i regionen — detta för att hindra IS från att transportera varor och krigare.

Om eller när militären slår till mot Mosul så blir det en enorm militär insats som kommer att driva mängder av människor på flykt. UNHCR har sett ut några platser där läger för dem som flyr kan sättas upp, och har nu 20 000 tält och 20 000 nödpaket redo. Ett problem för dem som flyr Mosul och IS är att de kan bli misstänkta för samröre med IS om de lyckas ta sig över till områden som kontrolleras av den kurdiska Peshmergan eller de irakiska säkerhetsstyrkorna. Och om de skulle bli tillfångatagna av IS väntar omedelbar avrättning, berättar Geddo.

Ashraf Atraqchi, konstkritiker och journalist från Mosul som tvingades fly efter att han hotats när han dokumenterade hur IS förstörde de gamla kulturskatterna i Mosul, berättar också om hur människor flyr från staden. Atraqchi är nu fristadsförfattare i Stockholm och håller kontakten med sin gamla hemstad, det han hör från Mosul nu är att priserna på medicinska förnödenheter har gått upp enormt, IS fortsätter att beslagta mediciner till sina egna medlemmar. Samtidigt sänder IS propagandaradio i Mosul ut program som syftar till att övertyga folk om att IS är deras enda säkerhetsgaranti.

Något som oroar Bruno Geddo inför framtiden är situationen för barnen i Mosul. Under de snart två år som IS kontrollerat staden har barnen i Mosul gått i koranskolor, madrasas, och blivit hjärntvättade av IS.

– De här barnen kommer att behöva psykosocial behandling för att komma ur sina trauman. Vi ser att det här kan bli ett problem i framtiden.

Erika Oldberg/TT

Fakta: Mosul

Mosul är Iraks andra största stad efter Bagdad, med drygt en miljon invånare.

Befolkningen är till största delen sunniter. Det fanns dock runt 35 000 kristna i Mosul när IS invaderade i juni 2014, de ställdes inför ultimatum att konvertera, betala en speciell skatt eller lämna Mosul. Nästan alla flydde.

Mosul är en viktig landvinning för IS som har utropat sitt islamiska kalifat där.

Mosul kontrollerar strategiska handelsvägar i norra Irak, och staden är känd för handel med matvaror och tyger.

Mosul ligger runt 35 mil norr om Bagdad.

- Unga människor försöker fly av rädsla för att tvångsrekryteras av IS. Många invånare är utmattade av de grova systematiska övergreppen mot mänskliga rättigheter som IS begår i och runt Mosul, säger Bruno Geddo, UNHCR:s representant i Irak.

Bakgrund: IS avrättar akademiker

IS i Mosul avrättar människor som anses avvika från IS påbud, Bruno Geddo exemplifierar med några kategorier som är extra utsatta:

De som misstänks samarbeta med fienden, alltså informanter till Peshmergan eller till de irakiska styrkorna. Stamledare och religiösa ledare som inte följer IS order.
Personer som varit involverade i någon form av demokrati såsom, kandidater till regionala parlament eller tjänstemän på valkontor — inget sådant ska komma emellan Gud och människa, enligt IS.
Intellektuella och akademiker, personer med en viss grad av utbildning: En kvinnlig läkare vägrade att följa IS påbud om att använda tjocka handskar när hon skulle operera en manlig patient. Hon fick nämligen inte vidröra en man. När hon vägrade avrättades hon.
Homosexuella dödas genom att de slängs ut från höga byggnader.
Källa: UNHCR, Irak.
Fakta: Planerar för att köra ut IS ur Mosul

Irakiska säkerhetsstyrkor förbereder sig för att med stöd från den USA-ledda koalitionen slå till mot Mosul och köra ut IS. Det meddelade Christopher Garver, arméöverste i de amerikanska styrkorna i Irak i början av mars. Attacken är tänkt att ske inom några månader, enligt irakiska militärens planering. Koalitionen snabbar nu upp sin utbildning av irakisk militärer inför den stora insats som det innebär att slå till mot Mosul, berättade Garver för Pentagon-reportrar.

Garver sade också att slaget om Mosul redan har inletts i form av en mängd attacker mot exempelvis IS-ledare, deras finansiella tillgångar och vapenförråd.

Källa: www.defence.gov