STOCKHOLM 20141122 Jari Visshed valdes till tredje fˆrbundsordfˆrande p Fastighets kongress Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Jari Visshed. Foto: Jessica Gow/TT

Fastighets har tecknat det första avtalet för ett LO-förbund inom 6F. Det ger 590 kronor i månaden. Även avtalets lägsta löner höjs med 590 kronor.

– Jag är mycket nöjd, säger Fastighets tredje vice ordförande Jari Visshed i ett meddelande på Fastighets hemsida. Det här är det första avtalet som tecknats inom 6F-samordningen och det första efter LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation.

Avtalet med Almega gäller de anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag. Uppgörelsen ger en löneökning med 590 kronor.

Viktigt är att avtalets ingångslöner höjs med samma summa. En snabb jämförelse med avtalets lägsta lön pekar på en procentuell ökning med närmare 2,8 procent.

– Det här visar att 6F står bakom låglönesatsningen om 590 kronor som gjordes i LO:s och svenskt Näringslivs rekommendation, säger Jari Visshed. Vi har nu ett bra riktmärke för kommande avtal.

Samordningen inom 6F bör innebära att övriga 6F-förbund är informerade om Fastighets avtal och har givit det sin välsignelse.