STOCKHOLM 20150827 Ann-Marie Begler blir ny generaldirektˆr p Fˆrs‰kringskassan. H‰r vid Fˆrs‰kringskassans nya lokaler vid Telefonplan i H‰gersten utanfˆr Stockholm. Foto Bertil Ericson / TT / kod 10000

Foto: Bertil Ericson/TT

Människor födda i Mellanöstern, Nordafrika eller Turkiet får oftare avslag på ansökan om sjukpenning än människor födda i Sverige. Dels beror det på att arbetslösheten är större i den gruppen. Men också på två läkare.

Människor som är födda i det så kallade MENA-området (Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet) får i högre grad avslag på ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan, jämfört med människor som är födda i Sverige. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som släpps under torsdagen. Och det kan inte förklaras med skillnader i sjukdom, utbildning, län, yrke eller inkomst.

En bidragande orsak kan enligt rapporten vara att fler födda i MENA-området är arbetslösa. Och att kassan bedömer arbetslösas arbetsförmåga utifrån samtliga arbeten som finns. Till skillnad från anställda där man prövas mot särskilda arbetsuppgifter. Det ställs på så sätt högre krav på sjuka arbetslösa för att beviljas sjukpenning.

Men ISF tittade också på drygt 550 ärendeakter hos kassan. Och den granskningen visar att det finns två specifika läkare som skrivit intyg i en stor andel av ansökningarna från försäkrade födda i MENA-området, och som fått avslag. Det handlar om två läkare i Stockholmsområdet. Av avslagen för människor födda i MENA har 18,7 ett intyg från någon av de båda läkarna. Av inrikes födda som fått avslag är det 0,7 procent.

Försäkringskassan har satt in en särskild kontroll för ansökningar där intyg kommer från dessa läkare, kontrollen ingår i arbetet med att hitta bidragsfusk.

Men ISF varnar ändå för att det blir rättsosäkert när ärenden om sjukpenning hanteras utifrån en kontrollfunktion.

– Om det finns läkare som inte gör en adekvat bedömning i läkarintyget och dessa läkarintyg ligger till grund för beslut om sjukpenning är det problem både för de försäkrade och för sjukförsäkringens trovärdighet, säger Maria-Hemström-Hemmingsson som är generaldirektör för ISF i inledningen till rapporten.