Avesta och Norrköping är två av landets kommuner som infört rätt till heltid. Båda har valt bort delade turer, men i övrigt skiljer sig tillvägagångssätten åt. Något som syns i kommunernas verksamheter.

I Avesta, som ofta lyfts fram som ett lyckat heltidsexempel, arbetar 94,8 procent av de kommunanställda heltid. Det är en av de högsta siffrorna i landet. Men så har det inte alltid varit. 2007, när kommunen påbörjade heltidsprojektet, arbetade endast 60 procent av de anställda heltid.

– I början hade vi problem med schemaläggningen och det innebar en del merkostnader. I dag har vi en heltidsorganisation och inte bara ett heltidsschema, säger Lars Isacsson (S), kommunalråd i Avesta,

Trots att kommunen inte tillförde extra resurser vid övergången håller Avestas förvaltningar i dag budget, och har till och med gjort en vinst på heltiden.

– Omsorgs- och äldreförvaltningen – där det tidigare fanns flest ofrivilliga deltider – ligger 10 procent lägre i kostnader jämfört med standardkostnaderna för äldreomsorgen i övriga landet, säger Isacsson.

Dessutom visar kommunen goda resultat vad gäller nöjda brukare. Något som Lars Isacsson poängterar är en av de högsta vinsterna. För att uppnå heltid som norm införde Avesta en modell som innebär att alla arbetar heltid, och i stället för att täcka upp ”toppar och dalar” med deltids- och visstidsanställningar får tillgänglig personal i de olika verksamheterna rycka in och hjälpa varandra. Dessutom har nästan alla nyanställningar sedan 2007 varit heltidsanställningar.

93 procent av de anställda i Avestas äldreomsorg hade adekvat utbildning 2015. Till skillnad mot Norrköping där endast 85 procent av de anställda hade utbildning vid samma tidpunkt.

I Norrköping har de anställda haft rätt att arbeta heltid sedan 2010. Hur många som i dag arbetar heltid finns det inga siffror på, men det är långt ifrån Avestas 94,8 procent.

Till en början användes delade turer som lösning, men efter stort missnöje avvecklades modellen i fjol. Och i stället finns i dag en kommunal vikariepool där de flesta som arbetar är heltidsanställda. Poolen täcker upp vid frånvaro eller som förstärkning.

Någon ekonomisk vinst av heltidsinförandet har kommunen ännu inte gjort. Om det beror på misslyckandet med de delade turerna kan kommunstyrelsen ordförande Lars Stjernkvist (S) inte svara på. Dock tycker han att kostnaderna för införandet av heltid är små.

– Idag beräknar vi en kostnad om 20 miljoner kronor, och med respekt för att varje krona är viktig är det cirka 0,6 procent av verksamhetens totalkostnad, säger Lars Stjernkvist (S).

Kommunens  ekonomiska vinster är inte huvudsyftet med heltidsinförandet. Och Lars Stjernkvist håller fast vid att heltid ska vara norm.

– Vår erfarenhet säger tydligt: Rätt till heltid kräver målmedvetenhet. Finns den och viljan går det att genomföra till rimliga kostnader, säger han.

LÄS OCKSÅ

Halvhjärtat heltidslöfte vanligt

Timanställd: Jag kan inte tacka nej

Heltidsanställd: Jag har fått ett värdigt liv