Klicka på spårvagnsmarkörerna för att se bilden och dra i kartan för att se alla platser och bilder om du tittar på mobilen.

Göteborgsbaserade fotografen Erik Abel jobbar, som de flesta journalister, oftast med en vinkel. I det här projektet ville han något annat.

Erik Abel.

”Jag har försökt att inte ha någon tanke från början, att för en gångs skull åka ut utan att ha någon förbestämd vinkel. Att fota sådant som talar till mig utan att tänka.

Ända sedan jag tog min examen 2009 har jag strävat efter att göra projekt för att utmana mig själv, utvecklas och berätta om sådant jag tycker är viktigt. När jag blev pappa 2011 förändrades allt, resor blev inte så intressanta längre. Fick jag dagar fria från uppdrag var jag nöjd med att vara hemma. Men under året kom ett behov av ett projekt för att hålla kreativiteten vid liv. Jag ville ha något utan deadlines, utan krav – något lustfyllt.

Valet föll på en spårvagnslinje som löper genom en stor del av stan och förbi människor i olika ekonomiska situationer. Från miljonprogram i nordöstra Göteborg genom centrum och ut till 10-miljonersvillor vid havet i Långedrag. Men tanken var aldrig att skildra klyftan. Utan att skildra män-niskor och platser utifrån vad jag anser blir bra bilder. I slutänden innebär det säkert att de socioekonomiska skillnaderna syns ändå.”

LÄS OCKSÅ

Det offentliga rummet del 1: Staden som vill byta klass

Det offentliga rummet del 2: Allmän plats – för inbjudna

Det offentliga rummet del 3: Mot ett kyligare samhälle

Det offentliga rummet del 4: Är biblioteket en farlig plats?

Det offentliga rummet del 5: Ett kreativt vardagsrum i city

Det offentliga rummet del 6: Här finns plats för barn