STOCKHOLM 2014-06-10 Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson utanfˆr Arbetsgivarefˆreningen Almegas hus p Sturegatan 11 p tisdagen i Stockholm sedan hans delegation fÂtt ett nytt bud i den pÂgÂende avtalsstriden med varsel om utvidning av tÂgstrejk. Seko ‰r ett fˆrbund inom LO som organiserar bland andra anst‰lld i trafikfˆretag. Foto: Roger Vikstrˆm / TT kod 20020

Valle Karlsson. Foto: Roger Vikström/TT

Under torsdagen möts Seko och IT- och telekomföretagen inom Almega för en sista förhandling. Avtalet mellan parterna löper ut den 31 mars – och de är fortfarande inte överens om någonting.

Lite i skuggan av avtalsförhandlingarna inom industrin har Seko förhandlat om nya avtal på fyra centrala områden: spårtrafik, infrastruktur, energi och telekom. I dag löper avtalen ut, och de närmaste dagarna – med ett möte fredag morgon som startpunkt – kommer facket att utvärdera vad förhandlingarna har givit.

– Det är dags att ta ställning: Kan vi nöja oss, eller måste vi varsla om konflikt? säger Seko:s avtalssekreterare Valle Karlsson.

– I avtalsrörelsen 2013 drog det avgörandet ut på tiden långt efter att våra avtal hade slutat att gälla. I år har vi varit tydliga med att att vi vill ta ställning tidigt. Det är ingen mening med att trampa vatten.

På områden där förhandlingarna upplevs som konstruktiva kan Seko ändå tänka sig fortsatta diskussioner efter att avtalet löpet ut.

– Det gäller framför allt förhandlingarna med energiarbetsgivarna, säger Valle Karlsson. Där är datum för förhandlingar utsatta nästa vecka.

Också på infrastrukturområdet är fler möten med Almega att vänta. Sekos medlemmar på det här avtalsområdet arbetar med byggande och underhåll av järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Inom spårtrafiken, ett mycket stort avtalsområde, är läget svårare att bedöma. Det sista fysiska mötet hölls igår, onsdag, men parterna fortsätter att utbyta texter via mejl under torsdagen.

Inom telekombranschen, där Seko organiserar anställda på callcenter, kundtjänst och teknisk service, beskriver Valle Karlsson läget som mycket bekymmersamt.

– Vi har inte fått minsta gehör för ett enda av våra krav. En sista förhandlingsträff äger rum i dag, sedan får vi se om positionerna är lika låsta som de var igår. I så fall är risken för konflikt uppenbar.

Vad gäller löneökningar hänvisar arbetsgivarna på samtliga områden till förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare inom industrin. I väntan på en uppgörelse inom industrin har därmed lönefrågan inte diskuterats. Seko ser dock inte löneökningstakten inom industrin som vägledande.