Nepalese Prime Minister Khadga Prasad Oli, left, prepares to shake hands with Indian Prime Minister Narendra Modi before their meeting in New Delhi, India, Saturday, Feb. 20, 2016. India has pledged $250 million for post-earthquake reconstruction in Nepal as the two countries try to remove irritants in their ties following protests in Nepal over the country's new constitution.(AP Photo) NO ARCHIVE, NO LICENSING

Snart dags att skaka hand för parterna i avtalsrörelsen? Foto: AP

När det slutgiltiga förslaget till nytt avtal för industrin nu har överlämnats till parterna från de opartiska ordförandena Opo råder än så länge total tystnad om innehållet. Men vi vet ändå en del: Fighten handlar om var någonstans mellan 1,75 och 2,8 procent per år som parterna kan enas.

Preliminärt har Opo, som medlarna på industrins område benämnts, begärt in svar på sin slutliga hemställan klockan 17.30 på torsdagskvällen. Innehållet är än så länge hemligt, men händelseförloppet i avtalsrörelsen ger vissa ledtrådar till budets innehåll.

Arbetsgivarna föreslog på annandag påsk ett tvåårigt avtal med löneökningar på 1,75 procent per år. Därmed har de övergett sitt utgångsbud: ett ettårigt avtal med löneökningar under 1 procent.

Facken avvisade ”med skärpa” de låga löneökningarna i budet. De utgår från Riksbankens inflationsmål på 2 procent när de kräver reallöneökningar, som är en grundbult i avtalsrörelsen för dem.

Något över 2 procent i löneökningar per år, men knappast de 2,8 procent som facket en gång krävde i december, är en sannolik upplösning. Ett tvåårigt avtal skulle heller inte vara någon överraskning.

För en månadslön på 25 000 kronor är arbetsgivarnas bud 440 kronor och fackets krav 700 kr. Notera att arbetsgivarnas bud i det här exemplet ligger under den individgaranti på 450 kronor som IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer krävde i december när parterna bytte avtalskrav.

Just nu sitter förhandlingsdelegationerna i de olika fackförbunden inom industrin och fingranskar buden. Detsamma sker på arbetsgivarsidan. Ingen av parterna vill ännu uttala sig om slutbudets innehåll.

I de olika fackliga delegationerna har man instruerat ledamöterna att inte tala med någon om budet, varken fackliga kamrater på arbetsplatserna, bekanta eller media.

– Det råder total radiotystnad, säger en av dem som Arbetet får kontakt med.

I kväll kan flera olika scenarier inträffa: Vid ett ja från båda parter kommer avtalet redovisas på presskonferenser. Vid ett nej kan Opo få en möjlighet att återkomma med ett något justerat slutbud. Förutsättningarna är att parterna går med på det och tror att fortsatta förhandlingar kan leda framåt. Då är det inte omöjligt att avtalsrörelsen inom industrin fortsätter in över helgen.

När avtalet löpt ut den 1 april har Opo ett par möjligheter till att fortsätta förhandlingarna och fördröja eventuella varsel om konflikt.

Vad som sker när parterna har svarat om några timmer än alltså än så länge ovisst. Ett är emellertid säkert: På alla avtalsområden vid sidan av industrin följer man utvecklingen noga. En uppgörelse spelar stor roll för hur diskussionerna om framförallt löner kommer att fortlöpa i de andra avtalsförhandlingarna.

Just detta kan illustreras av läget i förhandlingarna för elektrikerna:

– Våra förhandlingar löper hyfsat så länge vi låter bli att tala om löner och avtalsperiodens längd, säger Urban Pettersson, förhandlingschef i Elektrikerförbundet.

Arbetsgivarna har förklarat att man inte vill diskutera lönerna innan den konkurrensutsatta industrin satt riktmärket för löneökningarnas storlek.

Så är läget:

Industrin

Gemensamma krav: 2,8 procent i löneökningar, individ-garanti på 450 kr, avsättning till delpension. Avtalen löpte ut i mars.

IF Metall: Intensiva förhandlingar. Läget ovisst och spänt. Opartiska ordförandena leder förhandlingarna. De lämnade under torsdagen ett slutbud.

Livs: Se ovan. Förbundet har omvandlat lönekravet till krontal på 745 kr/månad.

6F

Gemensamma krav: 3,2 procent i löneökningar, men minst 800 kronor, vilket är en låglönesatsning.

Byggnads: Varslade i onsdags om strejk på ett 60-tal arbetsplatser. Arbetsgivarna angriper ackordssystemet.

Elektrikerna: Diskuterar med motparten, men arbetsgivarna ville ännu på onsdagskvällen inte diskutera avtalsperiodens längd eller löner.

Målarna: Varslade i förra veckan om strejk för 260 -medlemmar på 35 arbets-platser. Ackordssystemet angrips av arbetsgivarna.

Seko: Fyra avtal löpte ut i mars. Förhandlingarna går trögt. Störst risk för varsel på telekomområdet.

Fastighets: Förhandlingarna går trögt, arbetsgivarna vill knappast ens diskutera villkorsfrågor. Fem avtal löpte ut i mars.

Musikerna: Förhandlar med Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och Svensk Scenkonst. Förutom
3,2 procent kräver förbundet förbättringar för fri-lansande musiker.

Övriga

Pappers: Föreslår ett tvåårigt avtal med 2,8 procent första året, och 3,6 andra året. Arbetsgivarna har inte svarat än.

Handels: Avtal för butiker och lager löpte ut i mars. Arbetsgivarna ville vänta in industriavtalet.

Hotell & Restaurang: Förbundet kräver 745 kronor till alla. Det motsvarar 2,8 procent på medellönen för en industriarbetare, men medlemmarnas löner är lägre. HRF:s största avtal löper ut i april.

Transport: Bland annat det stora transportavtalet löpte ut i mars. Förhandlingar som inleddes denna vecka fortsätter i början av nästa. Parterna står långt ifrån varandra.

Kommunal: Avtalet löper ut sista april. Kommunal kräver 2,8 procent eller 661 kronor plus 400 kronor extra till undersköterskorna.