Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

miljarddiagramDet är lättare att bli miljardär i Sverige än i USA. De nordiska facken kan ha en del med saken att göra, hävdar en norsk ekonom.

– Vissa fackledare i Norge och Sverige ser kapitalisterna som sina sparbössor och pressar dem inte så hårt, skriver den norska ekonomen Kalle Moene, i senaste numret av tidskriften Economic Policy Review.

Han jobbar på forskningscentret ESOP på Oslo universitet och har undersökt andelen dollarmiljardärer i olika länder.

Studien visar att det är lättare att bli miljardär i Sverige än i USA. I Sverige finns det 2,4 dollarmiljardärer per en miljon invånare. I USA är motsvarande siffra 1,7.

En förklaring, hävdar han, kan vara den ”socialdemokratiska modellen” i Norden.

– Facken har drivit en lönepolitik som varit gynnsam för exportindustrin, skriver han.

Kalle Moene skriver att fackens lönepolitik i Norden gått ut på att hålla nere löneskillnaderna och gynna investeringar i exportföretag.

För företagen har det också inneburit att det varit förhållandevis billigt att anställa högutbildad arbetskraft. I slutändan har det lett till höga vinster för ägarna, vilket gjort att andelen dollarmiljardärer blivit hög.

– Som jag ser det beror det på att den socialdemokratiska modellen kombinerar en social trygghet med ett dynamiskt kapitalistiskt system, skriver Kalle Moene.

Även i Norge, där också löneskillnaderna är relativt små, finns det fler dollarmiljardärer än i USA.

En slutsats är att en ”socialdemokratisk modell” gjort att antalet miljardärer blivit fler.

Även om de nordiska miljardärerna relativt sett är fler så de amerikanska miljardärerna rikare och skillnaden mellan fattig och rik är också större.

I USA har rikaste 0,1 procenten 11 procent av alla inkomster i landet, i Norge har den rikaste 0,1 procenten endast 2,5 procent av nationalinkomsterna.

Kalle Moene har också studerat möjligheten att bli rik och det visar sig att det är lättare för de som föds fattiga i Norden att bli rika än för amerikaner som föds fattiga.

Två tredjedelar av de 100 rikaste i Norge har blivit rikast tack vare egna insatser, endast en tredjedel har hamnat där på grund av arv.

Chansen för att den fattigaste femtedelen att klättra till den rikaste femtedelen är i Norge 12 procent medan den i USA är 8 procent.