På måndagseftermiddagen lämnade arbetsgivarna inom industrin ett gemensamt heltäckande avtalsbud till sina motparter. Arbetsgivarna föreslår ett tvåårigt avtal med löneökningar på sammanlagt 3,3 procent.

– Det är vår förhoppning att industrin ska kunna klara denna nivå, säger Anders Weihe på Teknikföretagen.

Genom att omedelbart offentliggöra budet har arbetsgivarna satt press på facken inom industrin. Diskussionerna i avtalsrörelsen kommer att kretsa kring de 3,3 procenten den närmaste tiden.

– Vi tycker att det är ett realistiskt bud, men högt i förhållande till vår konkurrenskraft. Det är även realistiskt med tanke på den rapportering som varit i medierna kring svensk ekonomi, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Han syftar på ett par färska och mycket positiva ekonomiska prognoser. Nu i veckan sa till exempel konjunkturinstitutet att Sverige är på väg in i en högkonjunktur.

– Vi tycker delvis att de är glädjekalkyler, men kan inte frigöra oss från att dessa bedömningar styr våra motparter.

Per år handlar arbetsgivarnas bud om löneökningar på 1,65 procent, vilket är ganska långt från det fackliga utgångsbudet på 2,8 procent. Därtill föreslår arbetsgivarna en ökad avsättning till delpension på 0,1 procent per år.

Varken IF Metall eller något av de andra förbunden i facken inom industrin vill kommentera budet. De har sina förhandlingsdelegationer samlade under påskhelgen. Ett svar kan väntas under tisdagen.

Å andra sidan innebär avtalsförslaget att arbetsgivarna har frångått sina tidigare utgångspunkter. I december när parterna bytte krav hävdade arbetsgivarna att löneökningarna måste stanna under en enda procent. Det skulle stärka industrins konkurrenskraft.

För tre veckor sedan sa de också nej till de opartiska ordförandenas skiss på ett tvåårigt avtal. Argumentet var då att fackens lönekrav var så höga att en längre avtalsperiod var omöjlig.

­– Nu gäller detta bud. Då finns ingen anledning att tala om vad vi tidigare sagt eller inte sagt, säger Anders Weihe.

De samverkande facken inom industrin är IF Metall, Livs, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

På andra sidan förhandlingsbordet samverkar Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Teko, Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, TMF och grafiska företagen, SLA och Livsmedelsföretagen.