Foto: Anders Wiklund/TT

ARBETET DEBATT. Det är beklagligt att Handels väljer att skönmåla läget i handeln när de kritiserar Handelsbarometern, skriver Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg i replik på ett debattinlägg från Handels.

LÄS OCKSÅ  Debatt: Varför vill Svensk Handel måla upp en så negativ bild?

Handelsanställdas förbud hävdar att handelns vinster aldrig varit högre och att handeln mår bra, samtidigt beskyller man Svensk Handel för att svartmåla branschen. Ingenting kunde vara mer fel.

Att handelns lönsamhet pressas är ett faktum som både SCBs lönsamhetsstatistik och UCs konkurrsstatistik visar. Många konsumenter upplever också detta genom lägre priser när de handlar på reor, ur handelns lågprissortiment eller via e-handeln. Det är en god utveckling för konsumenten men ställer nya krav på handeln som måste ställa om till affärsmodeller som kan generera lönsamhet.

Trots den omvälvande strukturomvandling som branschen befinner sig i finner Handelsanställdas Förbund i rapporten ”Handelns verkliga vinster” att handeln är välmående. För att kunna dra denna slutsats inkluderar man verksamheten för svenska detaljhandelsföretag i utlandet. Framförallt handlar det om ett enda svenskt företag vars utländska verksamhet är väldigt framgångsrik.

Det är givetvis inte rimligt att basera svensk löneutveckling på hur butiker i andra länder utvecklas. Om så vore fallet, ska vi då också tillämpa lönenivån i andra länder? Justerar vi för detta misstag i Handelsanställdas Förbunds beräkningar kan vi konstatera att handelns vinster är låga. Medan personalkostnaderna ökat med 76 procent sedan år 2000 har vinsterna endast ökat med 27 procent.

Handelsanställdas förbund har återkommande kritiserat Handelsbarometern i media, särskilt nu under avtalsrörelsen. Vi kan konstatera att Handelsbarometern publicerats i över tio år och mäter handlarnas framtidstro. Det är en annan undersökning än den Konjunkturinstitutet genomför.

Exempelvis inkluderar Konjunkturinstitutet partihandel, bilhandel och detaljhandel i sin undersökning, och man exkluderar mindre företag medan Handelsbarometern inkluderar mindre företag och enbart följer detaljhandeln.

Vi uppskattar mycket att Handelsanställdas förbund förstår och accepterar att löneutvecklingen baseras på företagens vinster. När lönsamheten utvecklas positivt kan vi vara överens om att det finns större utrymme för löneökningar och på samma sätt borde vi i ett läge när vinsterna pressas vara överens om att utrymmet är ytterst begränsat.

Det är beklagligt att Handels vid en så avgörande tidpunkt i stället väljer att skönmåla läget i handeln.

Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel