Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETET DEBATT. Det är konstigt att Svensk Handels handelsbarometer fortsätter att förmedla en negativ bild av handeln trots att all fakta tyder på motsatsen. Det skriver Stefan Carlén och Martin Rosenström på fackförbundet Handels som är aktuella med en ny rapport om vinsterna i handeln.  

”Ökad försäljning men minskad lönsamhet”, ”Handeln planerar inga nyanställningar”, ”Framtidstron fast på låga nivåer ”och ”Handlarna dystra om läget i branschen”. Det är bara ett axplock av de idel dystra rubriker det senaste året från Handelsbarometern, en undersökning av läget i handeln som görs av Svensk Handel. Enligt den senaste barometern som släpptes häromdagen så fortsätter handlarnas syn på lönsamhet och nyanställningar att vara negativ.

Det är märkligt att Handelsbarometern fortsätter att förmedla bilden av att det går dåligt för handeln när all annan tillgänglig fakta i stället visar att handeln är en välmående bransch med stora vinster och en god utveckling när det gäller nyanställningar. Nu kan man hävda att Handelsbarometern bara är gissningar om framtiden och inget vi har något facit på än. Men det finns flera skäl att misstro den bild som kommer fram i Handelsbarometern.

För det första stämmer resultaten inte alls överens med Konjunkturinstitutets betydligt mer genomgripande konjunkturbarometer som under lång tid visat att utvecklingen är god både när det gäller vinster och tron på nyanställningar. När det gäller 2015 visar KI:s konjunkturbarometrar att handelsföretagen själva bedömer vinstläget som mycket gott. Från 2013 har upplevelsen av den egna lönsamheten ökat kraftigt och slog fjärde kvartalet 2015 ”all time high”.

För det andra kan vi med vår rapport ”De verkliga vinsterna i handeln – Vinstläge och vinstutveckling i handeln 2000-2015” visa att handeln går mycket bra och att det inte går att hitta något belägg vare sig för en pressad lönsamhet eller för att antalet anställda minskar. 2000-2013 har vinstmarginalerna fördubblats och vinsten i detaljhandeln ökat från 11 till 39 miljarder. Medan vinsten ökat med 264 procent, så har de samlade personalkostnaderna ökat med 76 procent i löpande priser. Allt baserat på SCB:s statistik.

För 2014 finns ännu inte SCB:s statistik. Men en analys av de 20 största företagen inom 13 delbranscher i detaljhandeln visar  en sammantagen vinst för samtliga 13 delbranscher, och i 10 av 13 har det samlade resultatet ökat.  Slutsatsen är att det generellt inte finns några lönsamhetsproblem i handeln, även om vissa delbranscher och enskilda företag i lönsamma branscher går sämre. Tvärt om så tyder all fakta på att lönsamheten i handeln överlag är mycket god.

Detsamma gäller för antalet anställda. Mellan sista kvartalet 2013 till tredje kvartalet 2015 har antalet anställda ökat med cirka 15 000 individer. Alltså tvärt emot Handelsbarometerns tidigare givna förutsägelser om minskade nyanställningar. Även här kan vi se att Konjunkturbarometern stämmer betydligt bättre överens med verkligheten. Under denna tid har synen på nyanställningar hela tiden varit positiv i Konjunkturbarometern vilket också visat sig stämma överens med den faktiska utvecklingen.

Vår undersökning av de verkliga vinsterna i handeln visar att bilden är betydligt ljusare än vad som framställs i Handelsbarometern. Det goda vinstläget gör det möjligt att nyanställa och investera och det finns många skäl att tro att handeln kan bli ännu viktigare för att skapa arbetstillfällen, bidra till BNP och stärka Sveriges ekonomi. Det är positiva nyheter för branschen och borde glädja såväl arbetsgivare som anställda.

Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund
Martin Rosenström, utredare på Handelsanställdas förbund